Opłata adiacencka – nie daj się zaskoczyć!

Dostajesz list z urzędu gminy, a tam zaskoczenie – do zapłaty jest opłata adiacencka. Taka informacja potrafi zaskoczyć, ale spokojnie – wyjaśnimy wszystko po kolei. Czym jest opłata adiacencka? Z czego wynika? Co grozi tym, którzy jej nie opłacą? Sprawdź!

Opłata adiacencka – kiedy i komu można ją naliczyć?

Czy każdy właściciel nieruchomości może spodziewać się naliczenia opłaty adiacenckiej? Nie! List o konieczności uiszczenia tej opłaty, mogą otrzymać właściciele (lub wieczyści użytkownicy) tych nieruchomości, których wartość zwiększyła się dzięki okolicznym inwestycjom lub zmianom w obrębie nieruchomości. Opłata adiacencka jest więc po prostu podatkiem od zwiększonej wartości Twojego domu.

Chociaż może być to niemiłe zaskoczenie, zwłaszcza w obliczu formalności i opłat związanych np. z przyłączeniem do kanalizacji, to gmina ma prawo naliczyć kolejną opłatę. W dodatku może to zrobić do trzech lat od daty podniesienia wartości domu czy działki.

Opłata adiacencka może zostać nałożona przez władze samorządowe (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) na podstawie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami – w przypadku opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości lub art. 107 ww. ustawy w innych przypadkach.

O jakich sytuacjach mówimy? Opłata adiacencka może być naliczona w trzech przypadkach:

  1. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Mowa m.in. o drogach czy przyłączeniu do wodociągu lub kanalizacji, etc.
  2. Scalenie i podział nieruchomości, które poprawiają zagospodarowanie przestrzenne nieruchomości.
  3. Podział nieruchomości.

Zastanawiasz się jak podział działek może zwiększyć ich wartość? To bardzo proste. Podzielenie dużej działki na dwie mniejsze, ale lepiej przemyślane i atrakcyjniejsze dla kupujących może oznaczać korzyść dla właściciela.

Opłata adiacencka – na jakie koszty trzeba się przygotować?

Wszystko w rękach rzeczoznawcy. To on ustala o ile zwiększyła się wartość nieruchomości. Na podstawie jego ustaleń obliczana jest opłata adiacencka, która może wynosić nawet do 50% różnicy wzrostu wartości nieruchomości. Przykład? Jeśli rzeczoznawca uzna, że wartość twojej nieruchomości zwiększyła się o 5000 pln, opłata może wynieść do 2500 pln. Do 30% zapłacą z kolei właściciele nieruchomości w których doszło do podziału na ich wniosek. Godne uwagi jest to, że wartość nieruchomości przed i po podziale ustala się na podstawie cen na dzień, w którym na przykład decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna czy kanalizacja została oddana do użytku.

Na zapłacenie mamy 14 dni od podjęcia przez gminę ostatecznej decyzji. Na szczęście istnieje opcja rozbicia całej kwoty na maksymalnie 10 miesięcznych rat. Skorzystanie z opcji rat może się jednak wiązać z wpisem o wierzytelności w księgach wieczystych.

Czy da się uniknąć opłaty adiacenckiej?

Może okazać się to trudne. Jeśli nie zapłacisz, możesz mieć do czynienia z egzekucją komorniczą czy zajęciem wynagrodzenia. Nie ma przy tym znaczenia, że właściciel nie skorzystał z udogodnień, np. nie przyłączył się do wodociągu. Sam fakt powstania takiej możliwości, pozwala gminie na naliczenie opłaty. Na szczęście nierzadko są to drobne sumy, jednak nawet przypadku niewielkich kwot, gmina bardzo pilnuje ich zapłacenia.

Warto jednak wiedzieć, że wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od powstania infastruktury podnoszącej wartość nieruchomości. Jeśli otrzymasz informację o podjęciu wszczęcia postępowania po tym terminie, odwołaj się i wyjaśnij to z urzędem gminy.

Warto przyjrzeć się tzw. operatowi rzeczoznawcy. To dość obszerny dokument w którym znajdować się powinno porównanie podobnych nieruchomości. Jeśli jednak porównanie nie jest zbyt trafne, a porównane działki bardzo różne lub nie zostały uwzględnione inne ważne czynniki, można spróbować podważyć decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym i sądzie administracyjnym.

Back to top button