Jutro zaczyna się dziś. O budownictwie przyjaznym środowisku

Eko budownictwo to nośny slogan marketingowy. Jak więc szumne deklaracje mają się do rzeczywistości? Eksperci 21. spotkania Otodom Live – dr inż. Dorota Bartosz, ekspert w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC, realizującym międzynarodowe projekty Smarter Finance for Families oraz Build Upon oraz dr hab. r. prof. Dariusz Szostek, specjalisty w prawie nowych technologii, w aspektach prawnych handlu elektronicznego i w prawie konsumenckim, eksperta w zakresie identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania, blockchain i smart contract, opowiedzieli nam, czym jest budownictwo przyjazne środowisku i jak będzie wyglądać w najbliższych latach. Wyjaśnili, jak jawi się jego przyszłość oraz jakie powinno być podejście deweloperów i rządzących do architektury miejskiej, a także:

  • czym jest Europejski Zielony Ład i strategia 2050,
  • czy konsumenci są świadomi i swoimi roszczeniami są w stanie wpłynąć na liczbę zielonych inwestycji z naszym kraju,
  • jak powinniśmy podejść do zagadnienia smart cities,
  • jakie są pozytywne skutki pandemii w kontekście podejścia do otaczającej nas przestrzeni,
  • na ile doceniamy eko rozwiązania i dlaczego nie zawsze chcemy za nie dodatkowo płacić,
  • jak zmienić świadomość konsumentów (eko rozwiązania jako inwestycja na lata) i zacząć działać.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem niektórych kwestii.

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE

Aby sprostać zmianom klimatu i degradacji środowiska, Europa potrzebuje nowej strategii przekształcenia Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji CO2. Europejski Zielony Ład to plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Osiągnięcie tego celu do 2050 rok wymaga działań we wszystkich sektorach gospodarki. UE zapewnia wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi, przedsiębiorstw i regionów najbardziej odczuwających skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną.

21 lipca br. podano informację o tym, że Polska może uzyskać najwyżej połowę finansowania w tym programie, ponieważ nie określiła swojego planu działa w tych sektorach na najbliższe lata. Jako jedyni również nie podpisaliśmy neutralności klimatycznej. Skoro więc nasza legislacja kuleje i rząd nie robi w tym sektorze nic, my powinniśmy zacząć działać i robić. Powinniśmy wymuszać swoimi roszczeniami zmianę podejścia, choćby do projektowania przestrzeni i usług, która nas otacza.

Czy konsumenci są świadomi i są w stanie wpłynąć na liczbę zielonych inwestycji z naszym kraju?

Sektor budownictwa w Polsce jest skonstruowany tak, że wciąż mamy za mało mieszkań. Popyt jest ogromny, a nasze wymagania jako klientów są spychane na dalszy plan. Niemniej jednak jako potencjalni nabywcy tych nieruchomości powinniśmy domagać się, żeby mieszkania były zielone z uwzględnieniem wszystkich obszarów: energochłonności, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, bioróżnorodności, z całą otoczką zarządzania przestrzenią mieszkalną poprzez systemy smart. To nie są nowości technologiczne, te rozwiązania już są, trzeba tylko to sobie uświadomić i stawiać wymagania. PLGBC opracowało pierwszy polski, wielokryterialny certyfikat „Zielony Dom” dla budownictwa mieszkaniowego. Jest on odpowiedzią na zmiany na rynku oraz zmianę postaw klientów/ nabywców, którzy oczekują zdrowego i zrównoważonego domu czy mieszkania.

Eco smart cities

Miasta zarządzane przez technologię mają 8 etapów. Jako Polska jesteśmy na poziomie pierwszym, najniższym, dla porównania Japonia jest na poziomie ósmym. Właśnie tam zauważono, że technologia owszem, ale nie wszystko ma być stechnizowane. Ludzie mają mieć dostęp do zielonego, do przyrody, żeby żyli ekologicznie, bo wtedy odpoczywają, lepiej pracują i korzystniej wpływa to na ich samopoczucie. Dlatego trzeba zmienić sposób myślenia już na etapie planowania. Nie możemy myśleć o zmianach w kontekście oszczędności i planów na najbliższe 3 lata. Trzeba podejść do sprawy inwestycyjnie, na kolejne 20-30 lat, w kategoriach, jak zaprojektować świat, w którym dobrze będzie się żyło naszym dzieciom.

Badanie przeprowadzone przez Kantar dla Otodom, na grupie osób, które w przeciągu ostatnich 2 lat kupiły mieszkania z rynku deweloperskiego dowodzi, że dla 88% Polaków aspekty ekologiczne są istotne, dla 78% miały one wpływ na wybór podczas nabywania nieruchomości. Ale tylko 56% osób byłoby skłonnych zapłacić więcej za bardziej ekologiczne rozwiązania.

W Polsce nie mamy właściwie żadnej edukacji ekologicznej, co doskonale widać zarówno w podejściu naszych włodarzy, jak i po naszych dzieciach. Musimy zmienić podejście i zacząć odpowiednio kształcić, żeby móc działać. Bo mieszkanie ekologiczne jest tańsze, tylko inaczej jest to rozłożone w czasie. To inwestycja, która się zwróci, nawet jeśli na początku trzeba będzie za nią ciut więcej zapłacić.

Podczas spotkania eksperci opowiedzieli nam również, jakie są pozytywne skutki pandemii w kontekście podejścia do otaczającej nas przestrzeni, i czy da się zmienić świadomość konsumentów (eko rozwiązania jako inwestycja na lata) i zacząć działać. Zapraszamy do obejrzenia całego LIVE’a na profilu Otodom:

Śledź na bieżąco relacje z naszymi ekspertami.

Dorota Bartosz – ekspert w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC, realizującym międzynarodowe projekty Smarter Finance for Families oraz Build Upon, związane m.in. z efektywnością energetyczną budownictwa mieszkaniowego, istniejącego i nowopowstałego. Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnica, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dydaktycznie związana z tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji, przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w budownictwie.

PLGBC – PLGBC

Dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO – radca prawny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Lista Mediatorow | e-COMMERCE AWARDS 2014
Back to top button