Idź do strony głównej
UNI ESTATES sp. z o.o.
UNI ESTATES sp. z o.o.
Działka na sprzedaż
małopolskie
krakowski
Czernichów
Zagacie
Zagacie-Działka Inwestycyjna/ Centrum/ HIT
Zagacie-Działka Inwestycyjna/ Centrum/ HIT
Zagacie-Działka Inwestycyjna/ Centrum/ HIT

485 000 zł
Zagacie, Czernichów, krakowski, małopolskie
194 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
2500 m²
Typ działki
inna
Położenie
Wymiary
56x50
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

OpisZapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży urokliwej nieruchomości gruntowej inwestycyjna dobrze skomunikowana przy drodze.

Idealnie sprawdzi się pod inwestycje -- pizzernia -- kawiarnia -- centrum kosmetyczne -- grunt daje bardzo duże możliwości zabudowy

Zapoznaj się z opisem i umów się na prezentację -wyjątkowa oferta !

DZIAŁKA 20 ARÓW


LOKALIZACJA:

ul. Jana III Sobieskiego
Gmina Czernichów ---obręb Zagacie
Powiat Krakowski

Nr działki -- 17

Identyfikator działki 120601_2.0012.17DZIAŁKA:
Oferowana na sprzedaż działka ma ok 2000 m2
Działka w planie zagospodarowania przestrzennego ma przeznaczenie MNU
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługamiMedia:
+ Prąd: dostępny na działce.
+ Woda: dostępna w drodze.
- Gaz: brak.
+ Kanalizacja: dostępna w drodze.

STAN PRAWNY:
- UREGULOWANY


Tekst obowiązującej uchwały z Planu miejscowego-- Najważniejsze informacje :

1. Przeznaczenie:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu.

2. Zakazy:
Zabudowa szeregowa.
Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m².Infrastruktura telekomunikacyjna inna niż o nieznacznym oddziaływaniu.

3. Dopuszczenia:
Budynki gospodarcze i garażowe o powierzchni użytkowej do 50 m².Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Dojścia i dojazdy. Miejsca postojowe. Zieleń. Obiekty małej architektury. Ciągi piesze i rowerowe.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
Maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej.Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej.Maksymalna wysokość zabudowy: 9 m.Geometria dachów: dwu lub wielospadowe, z kątem nachylenia połaci dachowych od 37° do 45°. Dopuszcza się kąt nachylenia od 20° do 45° dla zabudowy do 6 m wysokości.Gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 40 m.Wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,0.

5. Minimalna liczba miejsc do parkowania:
Mieszkania: minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie (wliczając garaż).Usługi handlowe: minimum 1 miejsce na każde 30 m² powierzchni sprzedaży, w tym co najmniej 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.Gastronomia: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc konsumpcyjnych, w tym co najmniej 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.Hotele, motele, pensjonaty: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc noclegowych, w tym co najmniej 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.Przychodnie, gabinety lekarskie: minimum 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej, w tym co najmniej 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.Inne usługi, rzemiosło: minimum 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej, w tym co najmniej 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
700 m². Dopuszcza się mniejsze działki w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zapraszam do kontaktu i na prezentację nieruchomości .

W RAMACH SWOICH USŁUG:

Wyjaśniam klientom zagadnienia prawne
Pomagam uzyskać finansowanie nieruchomości

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.


Patryk Nowak
Doradca ds. Nieruchomości
I invite you to familiarize yourself with the offer for sale of a charming investment property, well connected by the road.

Read the description and arrange a presentation - a unique offer!

Plot of 20 ares


LOCATION:

street Jan III Sobieski
Czernichów commune ---Zagatie district
Krakow County

Plot number -- 17

Plot ID 120601_2.0012.17PLOT:
The plot offered for sale is approximately 2,000 m2
The plot in the spatial development plan is intended for MNU
Areas of single-family housing development with servicesMedia:
+ Electricity: available on the plot.
+ Water: available on the way.
- Gas: none.
+ Sewerage: available on the road.

LEGAL STATUS:
- REGULATED


Text of the applicable resolution from the Local Plan - The most important information:

1. Purpose:
Areas of single-family residential development and service development along with the necessary construction equipment and land development.

2. Prohibitions:
Terraced buildings.
Commercial facilities with a sales area exceeding 400 m². Telecommunications infrastructure other than with a minor impact.

3. Approvals:
Outbuildings and garages with a usable area of up to 50 m². Networks and technical infrastructure devices. Access and access routes. Parking spaces. Green. Small architecture objects. Pedestrian and bicycle paths.

4. Parameters and indicators of development and land development:
Maximum building area: 50% of the building plot area. Minimum share of biologically active area: 30% of the building plot area. Maximum building height: 9 m. Roof geometry: double or multi-slope, with a roof slope angle of 37° to 45°. An angle of inclination from 20° to 45° is allowed for buildings up to 6 m high. Dimensions of the building: projection of the building with extreme dimensions up to 40 m. Development intensity index: from 0.01 to 1.0.

5. Minimum number of parking spaces:
Apartments: at least 1 place for 1 apartment (including garage). Commercial services: at least 1 place for every 30 m² of sales area, including at least 1 place for vehicles with a parking card. Gastronomy: at least 1 place for every 10 consumption places, including at least 1 place for vehicles equipped with a parking card. Hotels, motels, guesthouses: at least 1 place for every 10 beds, including at least 1 place for vehicles equipped with a parking card. Clinics, medical offices: at least 1 place for every 50 m² of usable area, including at least 1 space for vehicles with a parking card. Other services, crafts: at least 1 place for every 50 m² of usable area, including at least 1 place for vehicles with a parking card.

6. Minimum area of newly allocated building plots:
700 m². Smaller plots are allowed to improve the development conditions of the adjacent property.

Please contact me for a presentation of the property.

AS PART OF YOUR SERVICES:

I explain legal issues to clients
I help you obtain real estate financing

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Zapraszam do kontaktu

Patryk Nowak
Oferta biura nieruchomości
Patryk Nowak
577

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
woda, prąd, kanalizacja
Dojazd
asfaltowy, utwardzony
Okolica
brak informacji

MapaSprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od UNI ESTATES sp. z o.o.

Kontakt