Logo
WróćDziałka na sprzedażkujawsko-pomorskieinowrocławskiInowrocławStare MiastoNa sprzedaż lub jako wkład do wspólnej inwestycji!

Na sprzedaż lub jako wkład do wspólnej inwestycji!

299 000 zł
Inowrocław, Stare Miasto
1 215 zł/m²
Na sprzedaż lub jako wkład do wspólnej inwestycji!

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
246 m²
Typ działki:
budowlana
Wymiary:
10 x 25

Opis

Na sprzedaż lub jako wkład do wspólnej inwestycji!

Działka w Centrum Miasta Inowrocławia, w dobrej lokalizacji.Powierzchnia 246 m2.Zabudowa z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo.*Nieruchomość na sprzedaż lub jako wkład do wspólnej inwestycji deweloperskiej!!! (szczegóły podczas prezentacji nieruchomości)

*Działka nie zabudowana, ogrodzona.Na działce małe drzewa "samosiejki", krzewy.Możliwość zabudowy do 3 kondygnacji na prawie całej powierzchni działki z wyłączeniem tylko ok. 10%Nieruchomość inwestycyjna w Centrum Inowrocławia.Teren zlokalizowany jest w strefach :

1) w strefie konserwatorskiej As2,

2) w strefie geologicznej 4.3.PLAN ZAGOSPODAROWANIA MÓWI O NASTĘPUJĄCYCH USTALENIACH DLA TEGO TERENU

ustala się jako przeznaczenie podstawowe terenu lokalizację: mieszkalnictwa z zakazem rozwoju, usług nieuciążliwych z zakresu handlu, rzemiosła,gastronomii, kultury, rozrywki i innych jako funkcji usługowych,nieuciążliwych wbudowanych i samodzielnych, administracji,usług administracyjnych i biurowych, parkingów i zieleni oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej towarzyszących funkcjom wyszczególnionym w podpunktach a) -c),

Ustala się lokalizację usług określonych w punkcie1) w dowolnych proporcjach, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych dotyczących wzajemnego sąsiedztwa i oddziaływania na siebie poszczególnych funkcji oraz ochrony funkcji mieszkalnej przed skutkami działalności usługowej,ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu obowiązuje adaptacja i rewaloryzacja istniejącej zabudowy pierzejowej zakres adaptacji, w tym ewentualne wyburzenia w uzgodnieniu ze służbami konserwacji zabytków, postulowane wyburzenia zabudowy w złym stanie technicznym, wewnątrz kwartału,nowa kubatura możliwa do wprowadzenia jedynie w drodze wymiany substancji istniejącej przy zachowaniu min. 10% powierzchni każdej nieruchomości w granicach własności w stanie biologicznie czynnym oraz przy uwzględnieniu przepisów szczególnych dotyczących zwłaszcza wzajemnych odległości między budynkami i od granic działek,przy realizacji nowej zabudowy obowiązuje uzupełnienie pierzei ,e) obowiązuje zakaz realizacji wolnostojących obiektów o kubaturze mniejszej niż 200 m3 oraz wolnostojących, pojedynczych garaży boksowych,f) wysokość zabudowytworzącej pierzeje II-IV kond. w skali zabudowy adaptowanej, wysokość zabudowy pozostałej do IV kond., nie większa niż zabudowa pierzejowa w bezpośrednim sąsiedztwie,obowiązują linie zabudowy wg rysunku planu i przepisów szczególnych linie zabudowy zewnętrzne dla kwartału ściśle wyznaczone zabudową istniejącą, w stosunku do budynków adaptowanych, objętych ochroną konserwatorską obowiązuje zachowanie bryły, utrzymanie istniejących otworów okiennych i ich podziałów na kondygnacjach powyżej parteru, podkreślenie istniejącego i odtworzonego detalu architektonicznego dopuszcza się przebudowę elewacji parteru w dostosowaniu do nowej funkcji pod warunkiem zgody służb konserwacji zabytków,w stosunku do adaptowanej zabudowy nie objętej ochroną konserwatorską oraz zabudowy nowo realizowanej obowiązuje dostosowanie bryłą,formą i detalem do otoczenia dopuszczone nowe rozwiązania materiałowe (szkło,aluminium) w połączeniu materiałami tradycyjnymi (cegła,dachówka, tynk, kamień),kolorystyka elewacji poszczególnych budynków tworzących pierzeje uliczne i zespoły zabudowy jednorodna oparta na wspólnych zasadach, lub zbliżonej gamie kolorystycznej, realizacja nowych budynków w uzgodnieniu ze służbami konserwacji zabytków, wjazdy oraz wejścia dla pieszych na teren z ulic zewnętrznych istniejącymii projektowanymi wjazdami bramowymi,n) przy działaniachi nwestycyjnych obowiązuje wprowadzenie zieleni ozdobnej i elementów małejarchitektury2 do wnętrz blokowych na powierzchni równej min. 10% terenu,

4) ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową adaptację rozwiązań istniejących i podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkachokreślonych przez gestorów sieci.

Więcej szczegółowych informacji, dodatkowe zdjęcia oraz inne podobne nieruchomości są dostępne na naszej stronie internetowej .

ZADZWOŃ I ZOBACZ z Doradcą, tel. +48 725 616 151, tel. +48 523 515 325,

INDEPRO - ogólnopolska sieć agencji nieruchomości. Jesteśmy nowoczesną organizacją profesjonalistów rynku nieruchomości. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pośrednictwa nieruchomości i obsługi transakcji. Wyróżnia nas skuteczność w działaniu i skupienie na realizacji potrzeb naszych klientów. Dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i miłej atmosferze w 100% zrealizujemy Twoje oczekiwania. Posiadamy największą liczbę zadowolonych klientów i listów referencyjnych.

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, Inowrocław

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od INDEPRO NIERUCHOMOŚCI