Wróć
Działka na sprzedaż
mazowieckie
nowodworski
Czosnów
BrzozówkaDziałka w Kampinoskim Parku Narodowym
Działka w Kampinoskim Parku Narodowym

Działka w Kampinoskim Parku Narodowym

1 500 000 zł
Czosnów, nowodworski, mazowieckie
63 zł/m²

Opis


Piękna działka w Kampinoskim Parku Narodowym usytuowana w miejscowości Brzozówka gm. Czosnów pow. Nowodworski- - siedliskowo – rolna o pow. 23644 m2. Działka w kształcie prostokąta ok. 66 m x 360 m – uzbrojona w prąd i wodę.

Teren objęty Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego :

1. Dla terenów oznaczonych symbolem R, ustala się przeznaczenie na funkcję rolniczą.

2. Na terenach rolnych dopuszcza się lokalizację:

1. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2. dróg dojazdowych,

3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formowanie nowej zabudowy zagrodowej w pobliżu istniejących dróg i zabudowy /z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich/ dla gospodarstw o wielkości min.1 ha; zapis nie dotyczy gospodarstw dzierżawionych; wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min. 2500 m2 na każde siedlisko, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji /1 kondygnacja + poddasze użytkowe/ z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,5 m nad poziom terenu/, ustala się dachy o spadku 20o - 60o; warunkiem realizacji jest zapewnienie obsługi infrastrukturą techniczną we własnym zakresie; architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem;

3. Plan ustala na terenach rolnych następujące zasady zagospodarowania:

1. zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej, w odległości min. 10 m od granicy działki sąsiedniej lub mniejszej za zgodą sąsiada,

2. dla terenów w sąsiedztwie KPN -ochronę w stosunku do KPN poprzez prowadzenie produkcji rolniczej w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska,

3. dla terenu upraw rolniczych dopuszcza się lokalizację obiektów obsługi rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego itp. nieokreślonych przestrzennie na rysunku planu przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych,

4. adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową, nie wyznaczoną na rysunku planu, z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji /1 kondygnacja + poddasze użytkowe/; ustala się dachy o spadku 20o - 60o, architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem,

5. ew.podział terenów rolnych musi uwzględniać wydzielenie dojazdów o szerokości min.7 m.

Jest Zgoda Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego na zabudowę siedliskową z dopuszczeniem na tym terenie działalności agroturystycznej. Działka idealna dla osób ceniących ciszę i spokój oraz obcowanie z naturą.
Bardzo polecam.
::LINK DO STRONY

::KONTAKT DO AGENTA
Wiesław Jankowski
600 87 61 87
500 28 28 61

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Anna Jankowska (licencja nr: 15854)

Mapa

Więcej ogłoszeń od AWIKOM NIERUCHOMOŚCI

Kontakt