Działka na sprzedaż
lubelskie
lubelski
Niemce
Rudka Kozłowiecka
Działka usługowa/bud w Rudce Kozłowieckiej
Działka usługowa/bud w Rudce Kozłowieckiej

Działka usługowa/bud w Rudce Kozłowieckiej

315 000 zł
Rudka Kozłowiecka, Niemce, lubelski, lubelskie
32 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
9900 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

DZIAŁKA BUDOWLANA W RUDCE KOZŁOWIECKIEJ

Możliwa zabudowa - zagrodowa, jednorodzinna lub USŁUGOWA!

Przystanek autobusowy obok działki!

Na sprzedaż działka budowlano-rolna o powierzchni 9900 m2
Część budowlana ma wymiary 21m x 133 m, co stanowi 2700 m2 i jest ogrodzona
Reszta działki jest rolna. Można ją zalesić lub uprawiać.
Dojazd do działki drogą asfaltową.
MEDIA biegną wzdłuż drogi przez teren działki.

 
Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jako MR oraz R
Link do planu:
s://niemce.e-mapa.net/implementation/niemce/pln/pelna_tresc/005.pdf

MR - tereny zabudowy zagrodowej - o ustaleniach:
1) dopuszcza się podział na nowowydzielane działki budowlane o powierzchni nie
mniejszej niż 1800m2 w granicach terenu MR;
2) minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów;
3) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki
zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie;
4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25%
powierzchni działki;
5) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do
parkowania na każdej działce;
6) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:
a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze
użytkowe,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie
budynku,
c) wysokość kalenicy do 9 metrów,
d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem
naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których
dopuszcza się połacie jednospadowe,
e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia
połaci,
f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,
7) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej
określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów
ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz
usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty
obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może
przekraczać 5.000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy
bonitacyjnej,
8) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia
zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji
obiektów;
9) dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie
budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się
lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta
obiektu;

Lokalizacja:
800 m do Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
2 km do Lasów Kozłowieckich
3 km do centrum Niemiec
10km do Lublina

Zapraszam do kontaktu
CENA PODLEGA NEGOCJACJI
533 386 683

 
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację.

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
tak
Media
prąd, gaz, woda
Dojazd
asfaltowy
Okolica
brak informacji

Mapa

Symulator kredytowy

Szacowana rata:1938 zł / mies.
Wkład własny:63 000 zł (20%)
Okres spłaty:30 lat
Zobacz propozycje kredytów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Cezary Szewczak - ekspert finansowy

Porozmawiaj o symulacji z ekspertem finansowym, który może znaleźć korzystny kredyt i załatwić formalności.

Zamów rozmowę z Ekspertem

Więcej ogłoszeń od BIG CITY BROKER

Kontakt