Wróć
Działka na sprzedaż
dolnośląskie
zgorzelecki
Koźlice
Działka komercyjna w pobliżu Zgorzelca - taniej
Działka komercyjna w pobliżu Zgorzelca - taniej

Działka komercyjna w pobliżu Zgorzelca - taniej

1 356 665 zł
Koźlice, zgorzelecki, dolnośląskie
74 zł/m²

Opis

Działka inwestycyjna położona 3 km. od Zgorzelca przy drodze wojewódzkiej 352 Zgorzelec – Bogatynia.

Działka nr 308/4 (Obręb Koźlice, AM-1) - o powierzchni 1,8383 ha.

W obowiązującym ogólnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec (uchwalonym przez Radę Gminy Zgorzelca uchwałą nr 362/14 z dnia 29 września 2014 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2 października 2014 r., poz. 4078) oferowany teren jest oznaczony symbolem:

UC1 – Tereny usług komercyjnych, przez co należy rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację usług, o których mowa w p.6 oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw, obiektów drobnej produkcji obiektów obsługi komunikacji samochodowej, w tym stacji paliw, stacji gazu płynnego, stanowisk obsługowo diagnostycznych pojazdów samochodowych i parkingów lub innych obiektów służących obsłudze pojazdów. Część gruntu przeznaczona jest na poszerzenie drogi KDIV (III) Nr 352.

Natomiast zgodnie z pkt. 6 uchwały tereny usługowe to tereny zabudowane oraz przeznaczone pod lokalizację budynków służących prowadzeniu usług finansowanych

ze środków niepublicznych, nastawionych na zysk, służących zaspokojeniu potrzeb ludności, będących w zarządzaniu osób fizycznych, spółek, przedsiębiorstw usługowych, itp. Do usług tych należą przede wszystkim usługi: handlu, gastronomii, rzemiosła, zamknięte urządzenia sportowe, hotele, niepubliczne urządzenia obsługi ludności, w tym prywatne: kliniki, domy opieki, gabinety lekarskie, gabinety odnowy i rehabilitacji zdrowia itp.,

W granicach obszaru UC dopuszcza się także magazyny (z zastrzeżeniem §8 ust.7 pkt 2), mieszkania towarzyszące, drogi wewnętrzne. Na terenach tych wskaźnik intensywności zabudowy nie może być wyższy niż 1,2. Wjazd dopuszczony jest z drogi KDD5.

W ewidencji gruntów:

działka nr 308/4 oznaczona jest jako R IVa oraz R V.

Wraz z działką nabywa się udział w wysokości 1/3 w działkach nr 308/1 i 308/2 o łącznej powierzchni 0,59 ha (działka nr 308/2 stanowi drogę dojazdową do przedmiotowej działki, natomiast działka nr 308/2 przeznaczona jest w planie na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 352).

Działka położona jest ok. 3 km na południe od Zgorzelca, za Stalagiem VIII a, bezpośrednio przy zachodnim pasie drogi wojewódzkiej nr 352 - łączącej Zgorzelec z Bogatynią. Jest to jedyna droga prowadząca ruch drogowy z całego Worka Turoszowskiego. Oznacza, to że skupia ona ruch tranzytowy z kilku granicznych przejść drogowych do Niemiec (m. innymi z Bogatyni, Sieniawki, Radomierzyc, Porajowa) i do Czech (Hradek). Łączy ona z Polską miasto Bogatynia (ok. 26 tys. mieszkańców – miasto oraz gmina), jak również cały kombinat paliwowo – energetyczny TURÓW (ok. 6 tys. zatrudnionych). Dodatkowo wpina się w nią droga 355 prowadząca do Zawidowa (ok. 4600 mieszkańców), w którym to znajduje się kolejne przejście drogowe do Czech.

Cena ofertowa wynosi 60 zł / m kw. + 23% podatku VAT.

Dane zamieszczone są na podstawie informacji dostarczonych przez właściciela. Oferta dotycząca nieruchomości nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych K.C.

Kontakt w sprawie oferty, tel. 606 803 617.


Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Krzysztof Kwiatkowski (licencja nr: 1122)

Mapa

Więcej ogłoszeń od Impet Nieruchomości

Kontakt