Wróć
Działka na sprzedaż
wielkopolskie
poznański
Jasin
ul. Poznańska 44AG przy DK 92 Swarzędz/Jasin. Wysokość 32 m! MPZP.
AG przy DK 92 Swarzędz/Jasin. Wysokość 32 m! MPZP.

AG przy DK 92 Swarzędz/Jasin. Wysokość 32 m! MPZP.

7 875 780 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
ul. Poznańska 44, Jasin, poznański
330 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
23 866 m²
Typ działki
pod inwestycję
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Działka inwestycyjna w strefie przemysłowej Poznań – Jasin przy drodze krajowej 92, przy granicy ze Swarzędzem. 10 km do węzła trasy ekspresowej S5 w Kostrzyniu i 20 km do zjazdu na autostradę A2 Poznań-Wschód.

Teren położony przy planowanej obwodnicy Swarzędza (docelowy przebieg to połączenie ul. Tuleckiej w Garbach z ul. Poznańską w Kobylnicy)

Dz. nr: 314/6 Powierzchnia: 2,3866 ha

Teren atrakcyjny logistycznie z możliwością korzystania z bocznicy kolejowej ().

W sąsiedztwie zabudowa przemysłowa i obiekty największych operatorów logistycznych tj. CLIP Logistics, Rhenus Logistic czy Solaris Logistics Center.

-

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr IV/94/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 lutego 2019 r.

Teren oznaczony symbolem 3P/U/UC

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej lub rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw.

1. W granicy terenu oznaczonego symbolem 3P/U/UC dopuszcza się lokalizowanie parków przemysłowych, logistycznych i innych obiektów produkcyjnych i magazynowych;

2. Nakazuje się ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko do granic własnej działki lub terenu, do którego wykonujący działalność posiada tytuł prawny;

3. Wyklucza się lokalizowanie instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii oraz zakładów, w których przewidywane jest stosowanie substancji niebezpiecznych;

4. Nakazuje się zachowanie przepisów odrębnych przy zagospodarowaniu terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 3 (E-20) relacji Poznań-Warszawa.

5. Obowiązek zachowania intensywności zabudowy o wartości nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 2,1, przy czym powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70% powierzchni działki;

6. Obowiązek zapewnienia procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej wynoszącej nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej;

7. Zakaz lokalizowania budynków o wysokości większej niż 32 m;

8. Stosowanie dachów o dowolnej geometrii;

9. Powierzchnia nowo wydzielanej działki nie mniejsza niż 1 500 m2.

10. Obsługa komunikacyjna terenu 3P/U/UC z terenu 3KDW (droga wewnętrzna szerokości  10 metrów.)

-

Media: Jesteśmy na etapie uzyskiwania zapewnień od gestorów mediów. Sieć elektroenergetyczna przy działce. Pozostałe media w sąsiedztwie.

Sprzedaż bez Vat. Zapraszamy na spotkanie w naszej kancelarii urbanistycznej.

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
prąd, gaz, woda
Dojazd
asfaltowy
Okolica
brak informacji

Mapa

Więcej ogłoszeń od Kancelaria Urbanistyczna

Kontakt