Obowiązkowa deklaracja ogrzewania CEEB - kto i kiedy musi ją złożyć?

14 lipca 2021

Autor Joanna Witczak

Obowiązkowa deklaracja ogrzewania CEEB - kto i kiedy musi ją złożyć?

Od 1 lipca na właścicielach nieruchomości lub zarządcach domów, bloków oraz lokali usługowych, spoczywa nowy obowiązek. Polega on na złożeniu deklaracji, która ma wskazywać źródło ogrzewania w budynku. W tym celu powołano do życia specjalną jednostkę: Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). Zadaniem CEEB jest gromadzenie danych na temat sposobu ogrzewania budynków w Polsce. Za wprowadzenie CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W jaki sposób należy złożyć deklarację? Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się osoby, które nie wypełnią tego obowiązku? 

Cel deklaracji

Podczas konferencji prasowej nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podkreślała, że do tej pory nie było narzędzia, które w jednolity sposób pozwoliłoby zebrać dane na temat sposobu ogrzewania budynków. Warto zaznaczyć, że deklaracja nie służy do karania osób, które ogrzewają budynek w mało ekologiczny sposób, tylko do poznania skali problemu - ile kopciuchów znajduje się w Polsce. Dzięki zgromadzonym informacjom, będzie można stworzyć odpowiednie programy, nastawione na walkę z zanieczyszczeniem powietrza oraz wdrożyć politykę termomodernizacji budynków, która prowadzi do poprawy jakości powietrza.

W jaki sposób można złożyć deklarację?

Istnieją dwie formy złożenia deklaracji:

Jakie dane zawiera deklaracja?

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Termin składania deklaracji

Deklarację można składać od 1 lipca. Zarządca lub właściciel istniejącego budynku ma 12 miesięcy, aby złożyć deklarację. W przypadku nowo powstałych budynków termin składania dokumentu wynosi 14 dni - od momentu uruchomienia źródła ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Zobowiązanie to nie obejmuje najemcy oraz właścicieli mieszkań w bloku (chyba, że w lokalu znajduje się odrębne źródło grzewcze, np. kominek, wtedy właściciel musi złożyć deklarację samodzielnie). 

Niezłożenie deklaracji w terminie

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, dlatego niewypełnienie tego zadania, może skutkować grzywną finansową, która będzie wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.   

Podanie błędnych informacji 

Nie przewidziano kar pieniężnych za podanie błędnych informacji, jednak każda deklaracja będzie podlegała weryfikacji, na przykład przez kominiarza.  
Masz więcej pytań? Zajrzyj na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Czytaj również:

Artykuł zaktualizowany: 14 lipca 2021

Udostępnij