O czym musi pamiętać pracodawca – biuro w trakcie pandemii

W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki, powoli zaczynamy planować powroty do pracy w biurze. O czym jako pracodawca powinieneś pamiętać? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom i klientom?

Zdrowie i bezpieczeństwo – to dwa aspekty szczególnie istotne w ostatnim czasie, również w miejscach pracy. Pandemia postawiła nas przed wyzwaniami, z którymi do tej pory nie mierzyliśmy się w takim stopniu. Reorganizacja przestrzeni w firmach, umożliwiająca zachowanie bezpiecznego dystansu, środki ochrony osobistej, dezynfekcja i szkolenia – to nasza nowa rzeczywistość.

W trosce o bezpieczny powrót do pracy

Jednostki państwowe, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, opublikowały wytyczne i zalecenia, które mają przygotować pracodawców i pracowników do bezpiecznego powrotu do pracy stacjonarnej w biurach i zakładach pracy. Rekomendacje PIP:

 • Rozmowa z pracownikami, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przygotowanie się na ewentualne sytuacje niestandardowe (w tym pandemie),
 • Zaopiniowanie ryzyka zarażenia związanego z COVID-19 w miejscu pracy,
 • Napisanie planu oraz wdrożenie środków ostrożności i higieny, które umożliwia pracę stacjonarną.

Zalecaną opcją jest to, aby przed wznowieniem pracy stacjonarnej pracodawca przeprowadził spotkanie lub szkolenie online, podczas którego pracownicy poznają nowe wytyczne. Ważne są proste komunikaty i jasne zasady, aby uniknąć nieporozumień, a w konsekwencji braku przygotowania do powrotu do biura.

Podstawowy zbiór zasad

Bazując na wytycznych organów państwowych, pracodawca powinien w swoim planie wdrożenia środków ostrożności i higieny wziąć pod uwagę poniższym spis.

 • Przed wejściem do biura pracownikom powinno zmierzyć się temperaturę. Stan podgorączkowy sprawia, że pracownik musi opuścić miejsce pracy.
 • Do biura powinno się wchodzić pojedynczo, odkażając ręce odpowiednim preparatem. Wskazane są również maty dezynfekujące przy wejściach i odpowiednia ilość środków do dezynfekcji miejsca pracy.
 • Pracownikom powinno się zapewnić maseczki lub przyłbice, a także nauczyć prawidłowego ściągania zużytych maseczek i utylizacji.
 • W firmie wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk po wejściu do biura, po zajęciu miejsca za biurkiem, podczas każdej zmiany pomieszczenia oraz po skorzystaniu z toalety. Instrukcje powinny być wywieszone w miejscach łatwo dostępnych, być jasne i czytelne.
 • W ciągu dnia powinno się wielokrotnie odkażać powierzchnie: blaty, biurka, włączniki świateł, klamki, a także sprzęt, na którym pracujemy, tj. komputery i telefony.
 • Powierzchnie wspólne powinny być dezynfekowane kilka razy w ciągu dnia. W miejscach socjalnych, jak kuchnia czy ciągi komunikacyjne może przebywać w tym samym czasie jeden pracownik.
 • Należy zachować minimalny odstęp między pracownikami i ich stanowiskami pracy wynoszący 1,5 metra.
 • Zaleca się częstą wentylację pomieszczeń.
 • Pracownik powinien mieć też możliwość skorzystania ze wsparcia mentalnego, gdyż w obecnej sytuacji jest on narażony na duży stres.

Wszystkie powyższe wytyczne mają zminimalizować ryzyko zakażenia oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Aby się to udawało, cały każdy pracownik musi tych zasad przestrzegać, ale także zachęcać zespół do dostosowania się.

Back to top button