Deklaracja CEEB – kogo dotyczy i jakie korzyści daje?

Od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek składania deklaracji CEEB, zawierającej dane o źródłach wykorzystywanych do ogrzewania budynków. To cenne informacje, które pozwalają m.in. zrozumieć, w jak dużym stopniu ogrzewanie nieruchomości wpływa na otoczenie. Jakie jeszcze korzyści daje deklaracja CEEB i kogo dotyczy? 

Deklaracja CEEB – co to jest?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to system, który został wprowadzony, by monitorować źródła ogrzewania budynków w kraju. CEEB gromadzi informacje na temat charakterystyki energetycznej nieruchomości, zbierając m.in. dane o zużyciu energii i emisji CO2 przez dany budynek. Informacje te są następnie wykorzystywane do planowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej nieruchomości oraz walkę z zanieczyszczonym powietrzem.

Deklaracja CEEB – kogo dotyczy?

Deklarację CEEB musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca budynku, jeśli źródło spalania paliw nie przekracza 1MW. Obowiązek zgłoszenia do CEEB nie obejmuje najemców oraz osób, które mieszkają w blokach wielorodzinnych i korzystają ze wspólnego ogrzewania. Deklaracje w ich imieniu składa właściciel lub zarządca budynku.

Jakie korzyści daje CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków niesie wiele korzyści, zarówno dla samych właścicieli budynków, jak i całego środowiska. Jakie są najważniejsze zalety?

1. Poprawa efektywności energetycznej. CEEB pomaga właścicielom budynków zrozumieć, w jaki sposób mogą poprawić efektywność energetyczną swoich nieruchomości, a tym samym – zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

2. Redukcja emisji CO2. Poprzez monitorowanie i zarządzanie emisją CO2 przez budynki, CEEB wspiera globalne wysiłki na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

3. Wsparcie dla polityki klimatycznej. Dane zgromadzone przez CEEB mogą być wykorzystane przez rząd i inne organy do planowania i wdrażania polityki klimatycznej.

4. Edukacja i świadomość. CEEB pomaga zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat znaczenia efektywności energetycznej i wpływu budynków na środowisko.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków pomaga tworzyć szczegółową bazę danych o budynkach w całym kraju. A także sprawdzać, jak przebiega publiczna pomoc w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.

Gdzie można złożyć deklarację CEEB?

Deklarację można złożyć:

 • w formie elektronicznej – na stronie zone.gunb.gov.pl; do bazy CEEB można zalogować się np. poprzez profil zaufany czy e-dowód,
 • w formie papierowej – wypełniony dokument należy złożyć osobiście w swoim urzędzie miasta lub urzędzie gminy; wniosek można również wysłać pocztą.

Ustawowy termin składania deklaracji CEEB minął 30 czerwca 2022 r. Jednak o tym obowiązku trzeba wciąż pamiętać w przypadku uruchomienia w budynku nowego źródła ciepła lub wymiany źródła ciepła na nowe. W obydwu sytuacjach deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia ogrzewania.

Status deklaracji CEEB można sprawdzić na stronie zone.gunb.gov.pl lub w urzędzie gminy.

Za brak zgłoszenia źródła ciepła do CEEB może grozić mandat do kwoty 500 zł lub kara grzywny w wysokości maksymalnie 5000 zł.

Jakie dane trzeba uwzględnić w deklaracji?

W deklaracji muszą znaleźć się dane kontaktowe i dane budynku oraz informacje o wykorzystywanych źródłach ciepła. 

 1. Dane kontaktowe 
 • imię i nazwisko lub nazwa właściciela/zarządcy budynku,
 • adres zamieszkania/adres siedziby,
 • numer telefonu i adres e-mail właściciela/zarządcy (opcjonalnie).
 1. Dane budynku
 • adres nieruchomości, w której wykorzystywane jest dane źródło ciepła,
 • rodzaj nieruchomości (jednorodzinna lub wielorodzinna),
 • liczba lokali – w przypadku nieruchomości wielorodzinnej.
 1. Informacje o źródłach ciepła
 • rodzaj,
 • liczba.

Jeśli w budynku zainstalowany jest kocioł lub kotły na paliwo stałe, konieczne jest podanie klasy i liczby kotłów oraz rodzaju używanego paliwa.

Kolejny etap, czyli system ZONE

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) 18 września 2023 r. rozpoczął kolejny etap tworzenia CEEB. W tym celu powstał Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który będzie dostarczał do CEEB jeszcze więcej informacji nt. budynków.

Co będzie sprawdzane?

 • czy budynek na pewno wykorzystuje takie źródło ciepła jakie zostało podane w CEEB,
 • z czego zbudowano nieruchomość i jaki jest jej stan techniczny,
 • jakie są dokładne parametry budynków, np. wysokość kondygnacji, liczba i wielkość pomieszczeń,
 • jaki jest stan instalacji grzewczej,
 • jaka jest średnia temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach,
 • czy budynek jest ocieplony,
 • jaka jest grubość izolacji podłóg/dachów/stropów,
 • jaki jest stan stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
 • czy budynek przechodził termomodernizację.

Za zbieranie powyższych informacji będzie odpowiedzialny urzędnik, strażnik gminny/miejski, inspektor środowiska, a także kominiarz. Osoby te będą mogły przeprowadzić kontrolę w każdym budynku. Czas zinwentaryzowania wszystkich nieruchomości ma wynieść 5 lat.

System ZONE ma pomóc w lepszym zaplanowaniu wprowadzania rozwiązań proekologicznych oraz wesprzeć procesy pozyskiwania środków publicznych na wymianę tych źródeł ciepła, które zanieczyszczają powietrze i szkodzą środowisku.

Czytaj również:

Back to top button