Kwartalnik mieszkaniowy. Raport o sytuacji na rynku mieszkań w III kwartale 2022 r. Temat specjalny: modele kapitalizmu mieszkaniowego w Europie.

Pobierz Raport

O raporcie:

Cykliczna publikacja, w której analizowana jest koniunktura na rynku mieszkań w perspektywie kwartalnej. Każdy raport składa się z części stałej, omawiającej sytuację na rynku mieszkań, najmu i pozostałych nieruchomości oraz prezentującej najbardziej aktualne dane o cenach i dostępności ofert w podziale na szereg kategorii (m.in. wielkość nieruchomości, lokalizację, wiek) oraz części zmiennej – tematu specjalnego przybliżającego wybrane zagadnienie z obszaru mieszkalnictwa w Polsce. W najnowszej publikacji na tapet wzięto modele kapitalizmu mieszkaniowego w Europie, a więc informacje o tym, jakie relacje funkcjonują pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku mieszkaniowego:
kupującymi i sprzedającymi, najemcami i wynajmującymi, pośrednikami, inwestorami, deweloperami, a także instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi.

Kluczowe wnioski:

 • Średnio w Unii Europejskiej 3 osoby na 10 w wieku 25-34 lat mieszkają z rodzicami. W Danii
  odsetek ten wynosi jednak zaledwie 3 proc., w Finlandii 4 proc., natomiast we Włoszech jest to 52 proc., w Grecji 60 proc., a w Chorwacji aż 65 proc.
 • W Polsce z rodzicami mieszka 48 proc. osób w wieku 25-34 lat, ale odsetek ten byłby zapewne wyraźnie niższy, gdyby dostępność finansowa mieszkań była większa.
 • Irlandia jest przykładem skutecznej transformacji modelu kapitalizmu mieszkaniowego – z utowarowionego rodzinnego na liberalno-korporatystyczny.
 • Rządy krajów Europy Środkowej i Wschodniej stosują liberalne regulacje rynku najmu i niewielkie opodatkowanie nieruchomości osób prywatnych.
 • Większość Polaków mieszka w domach własnościowych o nieznanej im aktualnej wartości rynkowej.
 • Rynek mieszkaniowy w Polsce działa wysoce nieefektywnie. Wielu osób nie stać na zakup czy wynajem odpowiedniej nieruchomości.
 • Zdolność kredytowa jest w Polsce jedną z najniższych w regionie EŚW – po zaostrzeniu
  warunków przyznawania kredytów przez KNF oraz podwyżkach stóp procentowych NBP, osoba o przeciętnym dochodzie nie może sobie pozwolić nawet na mieszkanie o powierzchni 30 m2.


Kontakt dla mediów: otodom@linkleaders.pl

Back to top button