Kupujemy działkę rekreacyjną – co jest ważne?

Wielu zapracowanych mieszczuchów wybiera weekendowo – urlopowy bliski kontakt z przyrodą. Jedni decydują się na pobyt w górskich lub nadmorskich kurortach, co nieodparcie wiąże się z obowiązkiem wcześniejszej rezerwacji pokoju i kosztami noclegów. Inni wolą wypoczynek u siebie, na własnym kawałku trawnika – nad jeziorem, pod lasem albo po prostu na wsi – gdzie można odpocząć w ciszy leniuchując na leżaku pod drzewem albo rozwijać pasje ogrodnicze sadząc, plewiąc i doglądając jak rośnie to, co zasadziło się wcześniej. Nieduży domek na działce może być też bazą wypadową do aktywnego spędzania czasu: żeglowania, pieszych wędrówek, wspinania się – w zależności co oferuje pobliska okolica. 

Chcesz kupić działkę – o czym musisz pamiętać?

Warto zauważyć, że w oznaczeniu terenów, stosowanym przez urbanistów sporządzających plany zagospodarowania przestrzennego, nie ma pojęcia „działka rekreacyjna”, są natomiast tereny pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną. Przyjmijmy więc, że zamiast działki rekreacyjnej szukamy po prostu działki o jakichś ponadprzeciętnych walorach krajobrazowych, na której będzie można wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny. Jest to ważne, ponieważ ma wpływ na stawkę późniejszego podatku od nieruchomościzdecydowanie wyższego dla „domku rekreacyjnego” lub „letniego”, aniżeli dla domu „mieszkalnego” wybudowanego na potrzeby właściciela.

<< Sprawdź ceny działek rekreacyjnych nad morzem >>

W ofercie biur nieruchomości WGN znajduje się wiele atrakcyjnych działek położonych na terenach turystycznych. Również w okolicach podmiejskich można znaleźć działki, które swoimi walorami rekreacyjnymi nie ustępują tym w kurortach; ich zalety to – nieduża odległość, co przy krótkich weekendowych wyjazdach mieszczuchów ma znaczenie, oraz najczęściej zdecydowanie niższa cena niż na obszarach miejskich albo w uznanych miejscowościach wypoczynkowych. Jeśli skorzystamy z usług biura nieruchomości, otrzymamy pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu transakcji, aby nie utonąć w morzu obowiązujących przepisów i koniecznych czynności.

Jeżeli jednak urzekło nas jakieś szczególne miejsce i wybraliśmy działkę sami, w pierwszej kolejności powinniśmy udać się do właściwego urzędu gminy, do wydziału architektury i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub – jeśli plan nie jest jeszcze uchwalony – w studium uwarunkowań do planu, sprawdzić jaki charakter ma upatrzony przez nas teren – czy jest to grunt leśny, rolny czy budowlany. Dowiemy się tam także, jakie gmina ma zamierzenia co do najbliższej okolicy. Może się bowiem okazać, że wkrótce po zakupie działki zostaniemy sąsiadami marketu, hałaśliwego tartaku albo innego uciążliwego zakładu produkcyjnego, a nieopodal przebiegać będzie ruchliwa trasa.

Jeżeli planujemy budowę domu, to w przypadku braku aktualnego planu i studium uwarunkowań, koniecznie powinniśmy złożyć do lokalnego urzędu gminy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla konkretnej działki. Wniosek taki może złożyć każdy, nie będąc nawet właścicielem działki.

Pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu można oczekiwać, jeżeli zachowane będą wszystkie następujące warunki:

  • działka ma odpowiedni kształt i wielkość oraz dostęp do drogi publicznej – niezależnie czy jest to droga polna, utwardzona jezdnia, dostęp jest bezpośredni lub wydzieloną drogą wewnętrzną, czy też ustanowiona jest służebność drogi dojazdowej,
  • istniejące albo projektowane uzbrojenie terenu wystarcza do realizacji i eksploatacji budynku – w praktyce powinna być energia niskiego napięcia i zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci albo studni głębinowej; uwaga na koszty, jeśli budowę linii energetycznej będziemy musieli sfinansować sami!
  • grunt nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia z rolnego lub leśnego na cele nierolnicze i nieleśne lub też jest już objęty taką zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych, które straciły ważność – wówczas dobrze, jeśli po sąsiedzku istnieje zabudowa, która umożliwi określenie podstawowych parametrów zabudowy naszej działki,
  • wydana decyzja nie będzie kolidowała z obowiązującymi lokalnie przepisami, na przykład w sprawie strefy ścisłego rezerwatu przyrody, itp.

<< Sprawdź ceny działek rekreacyjnych na Mazurach >>

Wypis i wyrys z planu miejscowego zawiera m.in szczegółowe informacje na temat linii zabudowy, dopuszczalnego procenta zabudowy działki, rodzaju i pokrycia dachu, wysokości budynku, użytych materiałów itp.Jeżeli plan miejscowy jest aktualny, droga do realizacji przyszłej budowy będzie o wiele krótsza. Wówczas wystarczy złożyć w gminie wniosek o wypis i wyrys z planu, gdzie znajdziemy szczegółową informację, jak można użytkować grunt, a jeśli jest budowlany pod mieszkalnictwo, co i jak budować – poznamy linię zabudowy, dopuszczalny procent zabudowy działki, rodzaj i pokrycie dachu, wysokość budynku, użyte materiały itp.

Następnym krokiem jest odwiedzenie właściwego miejscowo sądu, a ściślej wydziału wieczysto-księgowego, i sprawdzenie zapisów w księdze wieczystej nieruchomości, we wszystkich jej czterech działach. Uzyskamy tam informacje: jakie granice ma nieruchomość, kto jest prawnym właścicielem, czy ciążą na niej jakieś zobowiązania i ograniczenia wobec osób trzecich, oraz czy jest obciążona hipoteką, która, oczywiście, przejdzie na nowego właściciela. Informacje te są jawne i prawo wglądu do nich ma każdy. Natomiast, jeśli kupujący nie zapoznał się treścią księgi wieczystej, a potem okaże się, że na nieruchomości ciążą jakieś niekorzystne obciążenia, nie będzie można żądać unieważnienia transakcji.

Czynnością końcową jest udanie się do notariusza w celu podpisania aktu notarialnego kupna działki. Tylko taka forma transakcji jest bezpieczna i daje pewność właściwego przejęcia nieruchomości.

Tu warto dodać, że w przypadku chęci kupna gruntu rolnego, musimy się liczyć z faktem, że prawo pierwokupu może przysługiwać Agencji Nieruchomości Rolnych albo gminie; notariusz sporządzi więc dwa akty notarialne: umowę sprzedaży warunkowej i umowę przeniesienia własności. Na podstawie tego pierwszego dokumentu notariusz zawiadamia ANR lub gminę o zbyciu gruntu. Natomiast, jeśli te instytucje w ciągu jednego miesiąca od dnia zawiadomienia nie wykorzystają swojego prawa pierwokupu, dopiero wtedy sporządza się i podpisuje umowę przeniesienia własności.

Tu ważna informacja – jeżeli działkę rolną kupuje osoba nie prowadząca działalności rolniczej, musi zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych, w wysokości 2% ceny z aktu notarialnego.

Jaki podatek od nieruchomości?

Po zakupie działki, powinniśmy w ciągu czternastu dni zgłosić to we właściwym urzędzie gminnym. Gmina określa wysokość podatku od nieruchomości na podstawie wytycznych zawartych w Uchwale Rady Gminy. Bierze pod uwagę przeznaczenie gruntu w planie miejscowym lub w wydanej decyzji o warunkach zabudowy. I tak, podatek za grunty pod budownictwo mieszkaniowe będzie niższy niż za grunty związane z działalnością gospodarczą. Podatek rolny lub leśny zmieni się w podatek od nieruchomości, jeśli na działce będzie prowadzona działalność gospodarcza inna, niż uprawy rolne albo leśne.

Obowiązek płacenia podatku obowiązuje od pełnego miesiąca, ale zapłacimy go wówczas, gdy otrzymamy decyzję od gminy. Podatek od nieruchomości podzielony jest na cztery równe raty, a opłaca się go w terminach: do 15 marca, maja oraz września i listopada.

Back to top button