Wyznaczany przez Eurostat wskaźnik wyrażający odsetek ludności żyjącej w przeludnionych gospodarstwach domowych jest jedną z miar ubóstwa stosowaną przez europejski urząd statystyczny. Zgodnie z wykładnią Eurostatu, osoba pozostaje w przeludnionym gospodarstwie domowym, jeśli nie ma ono do dyspozycji co najmniej liczby pokoi równej:

- 1 pokój dla gospodarstwa domowego,

- 1 pokój dla pary w gospodarstwie domowym,

- 1 pokój dla każdej osoby w wieku 18 lat i więcej,

- 1 pokój dla dwóch osób samotnych tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat,

- 1 pokój dla każdej osoby w wieku od 12 do 17 lat, nieuwzględnionej w poprzedniej kategorii,

- 1 pokój dla dwójki dzieci poniżej 12 roku życia.

W statystykach nie są uwzględniane 1-osobowe gospodarstwa domowe. 

 

Odsetek (%) populacji żyjący w przeludnionych gospodarstwach domowych

Kraj

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Irlandia

5,2

5,0

3,8

3,6

2,8

3,4

3,0

3,7

3,6

3,6

3,0

Holandia

1,7

1,4

1,1

1,6

1,4

2,1

2,0

2,9

2,8

3,3

3,5

Wlk. Brytania

6,8

7,2

8,1

8,2

7,9

7,0

8,3

7,3

7,5

8,1

3,8

Finlandia

3,3

3,0

3,2

3,4

3,8

3,6

4,5

4,5

4,2

3,9

3,9

Belgia

3,5

4,0

3,8

4,0

2,1

1,4

1,8

1,9

1,5

3,9

5,3

Hiszpania

6,2

6,0

5,5

5,2

7,1

6,0

5,5

5,7

5,9

5,9

5,6

Niemcy

5,4

5,8

6,0

6,0

5,7

5,5

5,6

5,6

5,9

6,1

6,2

Francja

9,4

9,2

9,3

8,8

7,3

7,5

7,1

6,6

7,3

7,7

7,5

Portugalia

17,0

16,7

14,9

15,4

11,8

10,8

12,3

11,1

11,2

11,1

10,1

Szwecja

7,8

9,3

10,7

12,1

12,4

11,5

10,5

10,5

11,6

12,5

12,1

Estonia

45,6

44,1

43,6

41,8

16,0

15,5

24,2

15,7

14,9

15,0

14,9

Austria

15,7

15,5

13,4

12,0

12,1

14,1

15,1

15,4

15,3

15,6

15,2

Czechy

33,7

30,7

27,6

23,3

21,8

22,2

22,1

20,9

19,4

18,5

16,5

Unia Europejska

19,8

19,4

18,9

18,7

17,9

17,7

17,9

17,5

17,6

17,5

16,6

Unia Europejska

b.d.

b.d.

b.d.

18,9

18,1

18,0

18,1

17,7

17,9

17,7

16,9

Litwa

55,6

51,6

51,3

49,3

22,2

21,7

31,2

31,4

29,5

26,4

26,9

Włochy

26,5

26,7

25,8

27,0

26,8

28,9

29,9

30,1

30,9

30,8

30,1

Grecja

30,3

27,8

26,0

26,4

27,1

27,7

29,2

29,3

30,2

31,1

31,7

Słowacja

45,0

44,7

41,5

41,8

41,5

40,3

41,6

40,5

39,3

39,4

38,0

Polska

54,6

53,1

51,4

49,6

49,1

48,2

46,6

45,9

45,2

42,2

42,1

Węgry

50,3

51,4

49,8

50,3

49,4

49,3

48,4

46,2

45,6

45,2

45,4

Bułgaria

53,8

50,0

48,9

49,6

49,9

47,0

47,2

46,2

45,1

46,8

46,2

Rumunia

59,8

58,7

57,5

56,0

55,4

55,8

54,8

53,7

54,3

53,4

51,9

Opracowanie Twoje-miasto.pl dla serwisu Otodom, na podstawie danych Eurostatu.

*Unia Europejska złożona z 27 krajów, **Unia Europejska złożona z 28 krajów.

 

Wciąż widoczna linia demarkacyjna 

Zgodnie z powyższymi standardami blisko połowa Polaków żyje w warunkach, które nie spełniają europejskich norm. Gorzej od nas wypadają tylko Węgry, Bułgaria i Rumunia. W danych przedstawianych przez Eurostat generalnie widać wyraźny podział między wschodnią i zachodnią częścią starego kontynentu. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w zaszłościach historycznych oraz wynikającym z nich zdecydowanie różnym poziomie rozwoju gospodarczego i poziomie życia. Najmniejszy odsetek, poniżej 4% oprócz wspomnianych Irlandii i Holandii występuje jeszcze w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Powodów do narzekań nie mają również Belgowie, Hiszpanie, Niemcy czy Francuzi – w ich przypadku statystki są bowiem niższe od 10%. 

Przykład niejako w opozycji do tej tezy stanowią Włochy. Kraj, który jest czwartą gospodarką Europy i który pierwsze 50 lat po zakończeniu II wojny światowej spędził po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Po mimo tego wartość wskaźnika jest tam zdecydowanie bliższa krajom Europy środkowej i wschodniej, niż tej zachodniej. Taka sytuacja może wynikać z pewnych uwarunkowań kulturowych. Nie jest żadną tajemnicą, że młodzi Włosi, a więc ci, którzy zaczynają karierę zawodową i wchodzą w dorosłe życie często wolą mieszkać z rodzicami, zamiast na swoim. Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom dodaje, że przyczyn takiego stanu rzeczy można jednak doszukiwać się również w sytuacji gospodarczej we Włoszech. –Bezrobocie wśród młodych ludzi sięga w tym kraju poziomów dwucyfrowych, co skutecznie powstrzymuje ich przed wyfrunięciem z rodzinnego gniazda. Podobna sytuacja ma zresztą miejsce chociażby w Grecji – podsumowuje.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W OTODOM