Dużą dynamikę wzrostu obserwujemy przede wszystkim na rynkach magazynowych, gdzie całkowite zasoby powierzchni magazynowych osiągnęły pułap 14,32 mln m2, przy rekordowo niskim wskaźniku pustostanów, który wynosi 4 %. Taka sytuacja powoduje dużą aktywność deweloperów i skłania ich do podejmowania nowych projektów inwestycyjnych, jak również, co oczywiste, zwiększa ich zainteresowanie nowymi terenami inwestycyjnymi.

 

Powierzchnie biurowe i magazynowe

W skali całego kraju notuje się stały wzrost wynajętej powierzchni oraz wzrost ilości podmiotów, które podpisują umowy najmu, choć np. rynek powierzchni biurowych w krótkim okresie zanotował spadek wolumenu transakcji o 5 % w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2017, natomiast rynek magazynowy powiększył wolumen zawartych transakcji o 16 % w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego.

 

Prognozy na koniec 2018 roku

Prognozuje się, że obroty na rynku inwestycyjnym na koniec 2018 roku będą zbliżone do obrotów osiągniętych w roku 2017 lub nieznacznie przekroczą tę wartość. Warto w tym miejscu odnotować pojawienie się na polskim rynku wielu nowych inwestorów, w tym przede wszystkim funduszy inwestycyjnych i podmiotów zagranicznych.

Stały przyrost całkowitej powierzchni przeznaczonej do wynajmu w segmencie biurowym, mieszkaniowym, magazynowym, czy handlowym, przy utrzymującym się na niskim poziomie wskaźniku pustostanów, potwierdzają duże zainteresowanie umowami najmu.

 

Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych

Prognozy - dalszy rozwój rynku inwestycji komercyjnych z elementami dostosowania tych inwestycji do występujących uwarunkowań: 

  • rynek biurowy - aktualny poziom pustostanów to ok. 10,2 %, co sprzyja najemcom w negocjacjach, deweloperzy muszą wykazać się elastycznością i otwarciem na nowe podmioty /mniejsze/
  • rynek magazynowy - przewidywane inwestycje w nowych lokalizacjach /poza dużymi aglomeracjami- rejon Polski zachodniej, tereny wschodnie/, magazyny SBU w miastach z dostosowaniem dla małych przedsiębiorców, firm kurierskich, firm handlowych itp.

Dalszy rozwój magazynów w formule BTS. Podwyżki cen materiałów budowlanych i robocizny będą miały przełożenie na wzrost stawek czynszu / w pierwszym okresie może to dotyczyć przede wszystkim podwyższenie czynszu efektywnego, poprzez zmniejszenie zachęt lub skrócenie okresu zwolnienia od czynszu.

 

ZNAJDŹ LOKALE UŻYTKOWE W OTODOM