Frankowicze krytycznie o prezydenckim projekcie ustawy frankowej

19 września 2018

Autor otodom

 

 

Zdaniem Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, prezydencki projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli  kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie rozwiązuje problemu wykonywania umów przez banki w sposób naruszający przepisy prawa oraz Konstytucji RP.

Przede wszystkim jednak projekt pomija sytuację osób najbardziej poszkodowanych tj. mających wypowiedzianą umowę. Projekt ten będzie także motywował banki do jak najszybszego wypowiadania umów. 

W ostatnim czasie dzięki interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości powstrzymano dwie licytacje nieruchomości. Same licytacje nieruchomości prowadzone wbrew przepisom konstytucji oraz zapisom Dyrektywy UE 93/13 (bezprawność potwierdzona przez liczne prawomocne wyroki) powoduje, że  poszkodowani mogą posiadać roszczenie względem Skarbu Państwa.

W ocenie Stowarzyszenia, Sejm powinien w pierwszej kolejności zająć się rozwiązaniem podstawowego problemu związanego z łamaniem przez banki prawa i jego konsekwencjami dla społeczeństwa oraz budżetu w postaci ponoszonych wysokich kosztów finansowych i społecznych. Rozpatrywany projekt jedynie łagodzi szkodliwe skutki niezgodnego z prawem działania instytucji finansowych w Polsce, ale nie usuwa przyczyny problemów.

Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu uważa, że w pierwszej kolejności do projektu ustawy należy wprowadzić przepisy uniemożliwiające bezprawne wypowiadanie umów oraz zabezpieczenie terminu wypowiedzenia umowy do czasu rozpatrzenia odwołania przez organ odwoławczy.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O FINANSACH W OTODOM

 

 

 

Artykuł zaktualizowany: 13 maja 2020

Udostępnij