Jak wskazują wyniki przeprowadzonego przez Otodom badania, najbardziej zadowoleni z cen produktów i usług są mieszkańcy Kośminka (5,53 w skali od 1 do 7), Kalinowszczyzny (5,24) i Konstantynowa (5,21). Najgorzej pod tym względem jest natomiast na Starym Mieście (3,69), w Śródmieściu (4,44) i w dzielnicy Hajdów-Zadębie (4,54). Zamykające zestawienie dzielnice tych samych, znalazły się na najniższych miejscach także  w kategorii „wygodne zakupy”.

 

Zadowolenie z poziomu cen produktów i usług w poszczególnych dzielnicach Lublina

Dzielnica

Ceny towarów i usług

Kośminek

5.53

Kalinowszczyzna

5.24

Konstantynów

5.21

Tatary

5.08

Za Cukrownią

5

Czechów Płn

4.98

Bronowice

4.95

Sławinek

4.93

Rury

4.91

Abramowice

4.9

Czechów Płd

4.84

Wrotków

4.84

Wieniawa

4.83

Ponikwoda

4.81

Czuby Płn

4.78

Czuby Płd

4.71

Felin

4.71

Dziesiąta

4.66

Węglin Płd

4.64

Szerokie

4.63

Sławin

4.59

Węglin Płn

4.58

Hajdów-Zadębie

4.54

Śródmieście

4.44

Stare Miasto

3.69

źródło: Ranking Dzielnic Otodom

 

Tylko jedna z dzielnic, Stare Miasto, osiągnęła wynik niższy od neutralnej “czwórki”. Generalnie Lublin wypadł jednak bardzo dobrze, zwłaszcza na tle innych miast spośród 10 największych miejscowości kraju. Wynik stolicy Lubelszczyzny to 4,80. Drugi w zestawieniu Poznań osiągnął rezultat 4,76, a trzecia Bydgoszcz - 4,75. Najmniej zadowoleni z poziomu cen towarów i usług są mieszkańcy Warszawy (4,55).

Jak ocenia prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, na wysokie zadowolenie z cen wśród lublinian wpływać mogą realizowane w ostatnich latach inwestycje infrastrukturalne oraz te, które dotyczą przestrzeni miasta. - Nowi inwestorzy, którzy właśnie w Lublinie zdecydowali się rozpocząć, bądź rozwijać swoją działalność, pozytywnie wpływają na lokalny rynek pracy, co skutkuje m. in. systematycznym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze lubelskich przedsiębiorstw oraz zmniejszaniem stopy bezrobocia, która obecnie znajduje się na rekordowym poziomie 7%. Jest to najniższy poziom od okresu transformacji ustrojowej - opisuje Krzysztof Żuk. Jak dodaje, z myślą o inwestorach miasto utworzyło Specjalną Strefę Ekonomiczną i uzbraja kolejne tereny inwestycyjne z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Lubelska Podstrefa obejmuje 128 ha w pełni zagospodarowanych terenów.

Jak zauważa prezydent Lublina, nie bez znaczenia dla zadowolenia z poziomu cen jest także wysoki poziom nasycenia powierzchnią handlową i dobrze rozwinięty rynek rolno-spożywczy w regionie. Duża konkurencyjność i krótki łańcuch dostaw przekładają się natomiast na przystępny poziom cen podstawowych artykułów spożywczych.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O RANKINGU DZIELNIC W OTODOM