Kredyty mieszkaniowe – krótsze, ale czy mniejsze?

30 kwietnia 2020

Autor otodom

Kredyty mieszkaniowe – krótsze, ale czy mniejsze?

 

 

Sprawdziliśmy, jak dzisiaj wygląda poziom LTV oraz jaki jest okres kredytowania nowych kredytów mieszkaniowych, w porównaniu do sytuacji sprzed dekady.

 

Można się zdziwić

Wskaźnik LTV, czyli loan to value, oznacza relację kwoty kredytu mieszkaniowego do wartości mieszkania, które stanowi zabezpieczenie tego kredytu. Porównując strukturę wskaźnika LTV dla nowo przyznanych kredytów mieszkaniowych widać duże zmiany między stanem dzisiejszym, a tym sprzed 10 lat. Obecnie więcej kredytów jest przyznawanych z niską wartością tego wskaźnika, nieprzekraczającą poziomu 30%. Dla przykładu w I kw. 2008 roku stanowiły one 8,2% nowych zobowiązań, a w I kw. 2018 roku ich udział wynosił już 15,0%. Zmniejszyła się za to pula kredytów przyznawanych na od 30% do 50% wartości nieruchomości. W I kw. 2009 roku taki poziom zadłużenia dotyczył 21,4% a w I kw. 2019 roku już tylko 6,3% wszystkich kredytów mieszkaniowych. Jeśli chodzi o dwie ostatnie grupy, to w ich przypadku można mówić o odwrotnych tendencjach. Na przestrzeni ostatnich pięciu rozpatrywanych kwartałów zmniejszył się udział kredytów stanowiących od 50% do 80% wartości nieruchomości w relacji do okresu I kw. 2008 – I kw. 2009. Z kolei wzrósł udział procentowy kredytów stanowiących co najmniej 80% wartości zabezpieczenia. Ta ostatnia zmiana może być dość zaskakująca biorąc pod uwagę przede wszystkim ofertę kredytów mieszkaniowych z lat 2006-2009. W tamtym okresie w wielu bankach można było spotkać kredyty mieszkaniowe z poziomem LTV przekraczającym 100%. Część instytucji finansowych chwaliła się wręcz przed klientami możliwością zaciągnięcia kredytu nie tylko na samo mieszkanie, ale również jego wykończenie. 

 

Wskaźnik LTV dla nowo udzielonych kredytów, I kw. 2008 – I kw. 2009 oraz I kw. 2018 – I kw. 2019

Okres

do 30%

od 30% do 50%

od 50% do 80%

od 80%

I kw. 2008

8,2%

28,4%

32,3%

31,1%

II kw. 2008

6,0%

14,4%

45,4%

34,2%

III kw. 2008

8,9%

19,8%

35,0%

36,4%

IV kw. 2008

8,3%

17,8%

46,3%

27,6%

I kw. 2009

10,1%

21,4%

44,4%

24,2%

I kw. 2018

15,0%

5,9%

36,2%

42,9%

II kw. 2018

14,4%

6,2%

37,8%

41,6%

III kw. 2018

13,5%

6,7%

40,2%

39,6%

IV kw. 2018

12,9%

6,2%

38,4%

42,6%

I kw. 2019

14,7%

6,3%

33,1%

45,9%

Opracowanie Twoje-miasto.pl dla serwisu Otodom na podstawie danych serwisu raportów AMRON-SARFiN.

 

Krótsze kredyty

Obecnie najwięcej, blisko dwie trzecie kredytów mieszkaniowych jest przyznawanych na okres od 25 lat do 35 lat. Kredytów na dłuższe okresy jest jak na lekarstwo. Dekadę temu 85% przyznawanych kredytów mieszkaniowych stanowiły te ze spłatą w ciągu maksymalnie 30 lat. Warto zaznaczyć, że zmiany, które miały miejsce na rynku nieruchomości na przestrzeni ostatniej dekady są widoczne również w okresie kredytowania. Wymusiły one chociażby „poprawki” w raportach AMRON – SARFiN. Do końca 2009 roku w raportach można spotkać było oddzieloną rubrykę dotyczącą nowych kredytów przyznawanych na ponad 50 lat. Dzisiaj znalezienie banku, który oferuje takie zobowiązania graniczy z cudem. Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom podkreśla, że choć takie kredyty 10 lat temu odpowiadały za niewielką część rynku, to jednak sama dostępność tak długiego finansowania świadczy w pewnej mierze o bardziej swobodnym podejściu banków do kredytów mieszkaniowych w latach 2006 – 2009. Można na tej podstawie stwierdzić, że w Polsce – podobnie zresztą jak w Stanach Zjednoczonych, choć na zdecydowanie mniejszą skalę – sektor bankowy wierzył w jakość portfela kredytów mieszkaniowych oraz ówczesne możliwości finansowe Polaków. Czas pokazał, że wiara ta okazała się nie do końca uzasadniona.

 

Okres kredytowania nowo udzielonych kredytów, I kw. 2008 – I kw. 2009 oraz I kw. 2018 – I kw. 2019

Okres

do 30 lat

powyżej 30 do 40 lat

powyżej 40 do 50 lat

powyżej 50 lat

I kw. 2008

84,8%

8,5%

6,7%

0,0%

II kw. 2008

75,8%

17,0%

6,3%

1,0%

III kw. 2008

78,0%

15,3%

5,6%

1,2%

IV kw. 2008

89,3%

8,0%

1,4%

1,3%

I kw. 2009

85,2%

7,6%

0,5%

6,8%

Okres

do 15 lat

od 15 do 25 lat

od 25 do 35 lat

od 35 lat

I kw. 2018

8,4%

25,4%

64,1%

2,1%

II kw. 2018

8,3%

25,8%

63,3%

2,7%

III kw. 2018

8,6%

27,9%

61,1%

2,4%

IV kw. 2018

9,4%

29,1%

59,8%

1,7%

I kw. 2019

8,5%

28,9%

61,4%

1,2%

Opracowanie Twoje-miasto.pl dla serwisu Otodom na podstawie danych serwisu raportów AMRON-SARFiN.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O FINANSACH W OTODOM

 

 

 

Artykuł zaktualizowany: 30 kwietnia 2020

Udostępnij