Logo
ap7 group

ap7 group

Zobacz
Wróć
Lokal użytkowy na sprzedaż
małopolskie
gorlicki
Gorlice
ZagórzanyZespół Pałacowo - Zamkowy w Zagórzanach
Zespół Pałacowo - Zamkowy w Zagórzanach

Zespół Pałacowo - Zamkowy w Zagórzanach

6 900 000 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
Gorlice, gorlicki, małopolskie
2 315 zł/m²

Obsługa zdalna

Film

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
2980 m²
Przeznaczenie
Piętro
Umiejscowienie lokalu
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis


NIEPOWTARZALNA OFERTA

Przepiękny Zespół Zamkowo - Pałacowy położony w Zagórzanach, usytuowany na terenie parku o pow. 14,030ha. Na terenie parku znajduje się również malowniczy staw. Dojazd do nieruchomości drogą wojewódzką, na teren posesji prowadzą zaś trzy wjazdy z bramami.

ULGA DLA PODATNIKÓW.

UMOŻLIWIA ODLICZANIE OD DOCHODU 500 TYŚ ZŁOTYCH ROCZNIE WYDANYCH NA ZAKUP, KONSERWACJĘ I RENOWACJĘ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH ORAZ NIELIMITOWANYCH KWOTĄ 50 PROCENT WYDATKÓW NA FUNDUSZ REMONTOWY LUB PRACE KONSERWATORSKIE !!!!

Obiekt zaprojektowany został przez Franciszka Maria Lanci na zlecenie Tadeusza hr. Skrzyńskiego. Obiekt w okresie międzywojennym zaliczany był do najcenniejszych zabytków i rezydencji w Polsce.

Zamek posiada 3 kondygnacje o pow. całkowitej wynoszącej 2980m2 (w tym piwnice mają 362m2). Na terenie posesji wybudowany został również niezależny budynek idealnie nadający się zaadaptowanie np. na część mieszkalną lub na stajnie.

​Od 2008r. na obiekcie prowadzone są prace związane z odbudową. Między innymi zamek został pokryty nowym dachem ze szwedzkiej blachy stalowej, uzupełniono zniszczone części murów poddasza i II piętra. Ponadto odnowione zostało niemal całe jedno piętro zamku.

Zespół Zamkowo-Parkowy wpisany jest do rejestru zabytków obecnie pod rej. A-1445M z 17.09.2015 (dla woj. małopolskiego) poprzednio A-680 z dnia 07.09.1992 (dla woj. nowosądeckiego) wpis obejmuje: Zamek, Park, Budynek Kordegardy, kapliczkę słupową, murowane ogrodzenie.

WAŻNE !!!

Wykonana w zamku jest kanalizacja sanitarna z podłączeniem do sieci miejskiej w Gorlicach,

Wykonana została budowa stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z powiązaniami siecią SN i NN „P” – RD8. Obiekt monitorowany całą dobę przez firmę ochroniarską.

Obiekt jest zwolniony z opłat gruntowych i administracyjnych za użytkowanie.

Wykonana pełna dokumentacja projektu budowlanego i rewitalizacji zabytkowego zespołu Zamkowo-Parkowego z przystosowaniem go do celów turystycznych (branża architektoniczna i architektura krajobrazu) – w trakcie realizacji. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną parku.

Obiekt idealnie nadaje się pod ekskluzywne miejsce , organizację wesel czy prestiżowych eventów.

Pełna dokumentacja do wglądu !!!

Jest możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej na rewitalizację lub modernizację obiektu i terenu.

Cena do negocjacji.

Więcej ofert znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej

UNIQUE OFFER

The beautiful Castle and Palace complex in Zagórzany, situated in a park with an area of 14,030ha. There is also a picturesque pond in the park. Access to the property via a provincial road, and three entrances with gates lead to the property.

RELIEF FOR TAXPAYERS.

ENABLES DEDUCTION FROM THE INCOME OF 500 THOUSAND PLN PER YEAR SPENT NOT ON PURCHASE, MAINTENANCE AND RENOVATION OF HISTORICAL BUILDINGS AND UNLIMITED BY THE AMOUNT OF 50 PERCENTAGE OF EXPENDITURE ON THE REPAIR FUND OR REPAIR WORKS !!!!

The building was designed by Franciszek Maria Lancia commissioned by Count Tadeusz Skrzyński. In the interwar period, the building was classified as one of the most valuable monuments and residences in Poland.

The castle has 3 floors with an area of total of 2,980 m2 (including the basement area is 362 m2). An independent building was also built on the property, ideally suited for adaptation, for example, to a residential part or a stables.

From 2008. reconstruction works are being carried out on the site. Among other things, the castle was covered with a new roof made of Swedish steel sheet, the damaged parts of the attic walls and the second floor were replaced. In addition, almost the entire floor of the castle was renovated.

The Castle and Park Complex is entered in the register of monuments, currently under the A-1445M from 17/09/2015 (for the Małopolskie Province), previously A-680 from 07/09/1992 (for the Nowosądeckie Province), the entry includes: Castle, Park, Guardhouse Building , a pillar chapel, a brick fence.

IMPORTANT !!!

There is a sanitary sewage system in the castle with connection to the municipal network in Gorlice,

The construction of the 15/04 kV transformer station was completed, together with the connections of the MV and LV "P" - RD8 network. The facility is monitored 24/7 by a security company.

The facility is exempt from land and administrative fees for use.

Complete documentation of the construction design and revitalization of the historic Castle and Park complex with adaptation to tourist purposes (architectural and landscape architecture) - under construction. A dendrological inventory of the park was made.

The facility is ideal for an exclusive venue, weddings or prestigious events.

Full documentation available for inspection !!!

It is possible to obtain funds from the European Union for the revitalization or modernization of the facility and area.

Price is negotiable.

More offers can be found on our website

-

ap7 nieruchomości oświadcza, iż posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uczestniczących w gospodarce nieruchomościami (polisa PZU S.A. nr 1045653956).

Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Informacje dodatkowe

Rok budowy
1834
Media
prąd, woda
Zabezpieczenia
monitoring / ochrona
Informacje dodatkowe
brak informacji

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, małopolskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od ap7 group