Logo
Wróć do listy
Hala/Magazyn na sprzedaż
wielkopolskie
Kalisz
Zakład magazynowo- produkcyjny LICYTACJA
Zakład magazynowo- produkcyjny LICYTACJA

Zakład magazynowo- produkcyjny LICYTACJA

2 672 482,50 zł
Kalisz, wielkopolskie
1 632 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
1 637,73 m²
Rynek:
wtórny
Konstrukcja:
murowana
Parking:
utwardzony
Stan wykończenia:
gotowy/a
Posadzka:
niepylna
Ogrzewanie:
tak
Ogrodzenie:
tak

Opis

Komornik Sądowy (dawniej Rew.III)

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Józef Kolański

Kancelaria Komornicza nr II w Kaliszu

62-800 Kalisz Al. Wolności 17a

tel. 062 7570526

GKm 256/19

                           OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                         nr KW 40025

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

                                       w dniu 21-12-2021r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Kaliszu, przy Al. Wolności 13 w sali nr 19 odbędzie się

                                                pierwsza licytacja

wieczystego użytkowania nieruchomości

stanowiącej działkę nr 6/18 o obszarze 0,5396ha w wieczystym użytkowaniu do dnia 27 maja 2092r., 

zabudowaną budynkami:

 budynek biurowy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej 301,48 m2, powierzchni zabudowy 374,00 m2

 budynek produkcyjny, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej 1108,54 m2, powierzchni zabudowy 1108,00 m2

 budynek magazynowy jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej 165,71 m2, powierzchni zabudowy 174,72 m2

 budynek kotłowni o powierzchni użytkowej 62,00 m2, powierzchni zabudowy 74,00 m2 z przybudowaną wiatą o powierzchni zabudowy 49,00 m2

 portiernia jednokondygnacyjna, bez podpiwniczenia, o powierzchni zabudowy 19,00 m

stanowiącymi odrębne nieruchomości.

Nieruchomość posiada dostęp do następującej infrastruktury technicznej:

 sieci elektroenergetycznej

 sieci wodociągowej

 sieci kanalizacji sanitarnej

 sieci teletechnicznych

położonej: 62-800 Kalisz, ul. Majkowska 19, Kalisz, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1A/00040025/1

Suma oszacowania wynosi 3 563 310,00zł (kwota zawiera podatek VAT w stawce 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 672 482,50zł (kwota zawiera podatek VAT w stawce 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, to jest 356 331,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Kaliszu 19 10202212 0000 5602 0079 8967 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. (Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 z późn.zm.) ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości rolnych nie stosuje się do osób nabywających nieruchomość m.in. w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji 1 uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów 1 nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji 1 wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w) rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dla podatkowy związany ze sprzedażą towarów i usług.

przeznaczenie obiektu

 • produkcyjne
 • biurowe
 • magazynowe

zabezpieczenia

 • teren zamknięty
 • monitoring / ochrona

media

 • prąd
 • internet
 • telefon
 • kanalizacja
 • woda

dojazd

 • asfaltowy

pozostałe

 • pomieszczenia biurowe
 • zaplecze socjalne

Mapa

Raport cen ofertowych

Magazyny, wielkopolskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.