Для України
Działka na sprzedaż
małopolskie
krakowski
Wola Radziszowska
Widokowa działka bud-rol. 52 ary, Okazja!
Widokowa działka bud-rol. 52 ary, Okazja!

Widokowa działka bud-rol. 52 ary, Okazja!

250 000 zł
Wola Radziszowska, krakowski, małopolskie
48 zł/m²

Obsługa zdalna

Film
Obsługa zdalna

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
5200 m²
Typ działki
rolno-budowlana
Położenie
wieś
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis



Działka z dużym potencjałem - okazja cenowa!

Na sprzedaż 2 działki budowlano - rolne, przylegające do siebie o łącznej pow. 52 ary w Woli Radziszowskiej!

ok 80% areału to działki budowlane!

2 drogi dojazdowe!

ul. Chorzyny - droga gminna asfaltowa, oraz droga niepubliczna szutrowa.

Nieruchomość z dużym potencjałem, w spokojnej okolicy. Rozproszona, luźna zabudowa,
Cisza i spokój.

Szlaki rowerowe przebiegające drogą przy działce. Piękny pkt widokowy Drożdżownik 10 minut pieszo wzdłuż drogi.

PIĘKNY WIDOK NA BABIĄ GÓRĘ ORAZ TATRY!

OZNACZENIE DZIAŁEK W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA:

-od ulicy Chorzyny działka oznaczona MNO - tereny zabudowy jednorodzinnej z ograniczeniami ( od frontu działka budowlana z oznaczonym osuwiskiem NIEAKTYWNYM).
(*OSUWISKO NIEAKTYWNE, OSUWISKO USTABILIZOWANE – w obrębie którego nie obserwowano i nie udokumentowano objawów aktywności w ciągu co najmniej ostatnich 50 lat.)
-w odległości ok 50 metrów w głąb działki - oznaczenie MN - budowlana, bez ograniczeń - ok 15 arów!
-pozostała część działki - rolna

Tekst Planu Miejscowego :
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§22),
MNO – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonym rozwojem
(§23),- szczegółowy opis na końcu.


-Link na MPZP:
nr działki 485, 497

- Zostały przeprowadzone badania geologiczne w celu sprawdzenia warunków na posadowienie domu oraz do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę ( przeprowadzono 3 odwierty - możliwość posadowienia domu)
- Wykonano wstępny projekt indywidualny domu.
- Wykonano mapę do celów projektów oraz propozycje posadowienia domu na działce.


WYMIARY DZIAŁKI ORAZ NASŁONECZNIENIE:
35 X 150 - stok południowy! Działka o zróżnicowanym nachyleniu.
Wymaga karczowania, wyrównania, skarpowania.

PIĘKNY WIDOK NA BABIĄ GÓRĘ ORAZ TATRY!


DOJAZD I OKOLICA :

1. Dojazd Lotnisko 25-30 min
2. Dojazd Kraków 35-45 min (2 drogi dojazdu - Zakopianką lub przez Skawinę, w zależności od natężenia ruchu oraz miejsca docelowego).
3. Dojazd pociągiem przystanek Wola Radziszowska - Dworca Głównego w Krakowie 42 minuty. Do A4 ok 30 minut.
4. Autobus miejski (linia 253 z Czerwonych Maków do Woli Radziszowskiej)
5. Liczne szlaki rowerowe przebiegające drogą przy działce.
6. Obszar Natura 2000 Dolina Cedronu ( )

Serdecznie zapraszam - oferta na wyłączność

Anastazja

513013411


Tekst Planu Miejscowego :
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§22),
MNO – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonym rozwojem
(§23),
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonym rozwojem MNO:
− 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
− 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,
− 1000 m2 dla zabudowy usługowej,
− 1000 m2 dla zabudowy zagrodowej,
2. W terenach MNO dopuszcza się możliwość lokalizacji nowych obiektów i urządzeń:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
2) zabudowy zagrodowej, z możliwością wydzielenia lokalu, o której mowa w pkt. 3 oraz prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
3) zabudowy usługowej (z zastrzeżeniem §10 ust.1 pkt 2 lit. c i d) wbudowanej w budynek mieszkalny lub wolnostojącej, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
4) budynków garażowych i gospodarczych, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
5) obiektów małej architektury;
6) niewydzielonych na rysunku planu dróg, dojazdów, dojść do budynków;
7) miejsc postojowych;
8) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą i zagospodarowaniem terenu.
3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych, budynków w zabudowie zagrodowej,
usługowych, gospodarczych, garażowych i inwentarskich w terenach osuwisk okresowo aktywnych i nieaktywnych jest dopuszczona wyłącznie pod warunkiem wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej potwierdzającej, że projektowana inwestycja nie naruszy równowagi gruntu i nie spowoduje uaktywnienia się osuwiska oraz że dokumentacja ta określi zalecenia dotyczące zabezpieczeń dla projektowanych budynków;
2) dla budynków istniejących w terenach osuwisk okresowo aktywnych i nieaktywnych ustala się:
a) dopuszcza się ich utrzymanie,
b) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków istniejących
w obszarach osuwisk okresowo aktywnych i nieaktywnych przy spełnieniu
warunków, o których mowa w pkt. 1;
3) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 40%;
4) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 40%;
5) w zakresie podziału terenów, wysokości budynków, wskaźnika miejsc postojowych,
geometrii dachu, obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego w terenach osuwisk
okresowo aktywnych i nieaktywnych, obowiązują ustalenia planu jak dla terenów MN;
6) dla zabudowy istniejącej, którą pozostawia się do utrzymania, zaleca się wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która określi potrzebę wykonania
zabezpieczeń;
7) dopuszcza się, zgodnie z pkt. 2 lit a i b, utrzymanie istniejącej zabudowy
z możliwością remontu, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania (§9 ust. 1 pkt 5 lit. f), z uwzględnieniem pozostałych ustaleń zawartych w ust. 3 pkt 3 - 5.

Podstawowym przeznaczeniem terenów MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi (z zastrzeżeniem §10 ust.1 pkt 2 lit. c i d), wraz z zielenią urządzoną przydomową i małą architekturą.
Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym:
1) zabudowy usługowej wolnostojącej, z zastrzeżeniem §10 ust.1 pkt 2 lit. c i d;
2) zabudowy zagrodowej, z możliwością wydzielenia lokalu, o którym mowa w ust. 2 oraz
prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego;
3) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przyłączy i urządzeń
instalacyjnych do budynków; w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się wyłącznie infrastrukturę o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych;
4) budynków garażowych i gospodarczych, wolnostojących i dobudowywanych;
5) budynków inwentarskich (w ramach zabudowy zagrodowej);
6) niewydzielonych na rysunku planu dróg, dojazdów, dojść do budynków, ciągów
pieszych;
7) miejsc postojowych; 8) ogrodzeń.
Ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć:
a) 55% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, o której mowa
w ust. 2 i 3 pkt 1,
b) 40% dla zabudowy zagrodowej, o której mowa w ust. 3 pkt 2;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż:
a) 25% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, o której mowa
w ust. 2 i 3 pkt 1,
b) 40% dla zabudowy zagrodowej, o której mowa w ust. 3 pkt 2;
3) powierzchnia i szerokość nowowydzielonych działek budowlanych – zgodnie z §13;
4) ilość miejsc postojowych - zgodnie ze wskaźnikiem określonym w § 15 ust.1 pkt 6 -10;
5) wysokość budynków nie może przekraczać:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 36



- 12m dla budynków mieszkaniowych i usługowych,
- 8m dla budynków gospodarczych,
- 5m dla budynków garażowych;
b) dla zabudowy zagrodowej:
- 10m dla budynków mieszkalnych, gospodarczych lub inwentarskich wchodzących
w skład zabudowy zagrodowej, przy czym dopuszcza się dostosowanie wysokości budynków gospodarczych lub inwentarskich w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych do wymogów technicznych,
- 8m dla budynków garażowych;
6) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej
oraz budynków usługowych należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 30 ̊ do 45 ̊, z zastrzeżeniem stosowania jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliźniaczej oraz w przypadku realizowania zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, oraz z zakazem stosowania połaci dachowych przesuniętych w pionie oraz dachów kopertowych;
7) dla budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45 ̊, z dopuszczeniem innej formy i kształtu dachu, dostosowanej do specyfiki i funkcji obiektu; obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych w pionie oraz dachów kopertowych.



Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
prąd, kanalizacja, woda
Dojazd
asfaltowy
Okolica
brak informacji

Mapa

Symulator kredytowy

Szacowana rata:1538 zł / mies.
Wkład własny:50 000 zł (20%)
Okres spłaty:30 lat
Policz w kalkulatorze kredytówZobacz propozycje kredytów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Cezary Szewczak - ekspert finansowy

Porozmawiaj o symulacji z ekspertem finansowym, który może znaleźć korzystny kredyt i załatwić formalności.

Zamów rozmowę z Ekspertem

Więcej ogłoszeń od PRO Investment Sp. z o.o.

Kontakt