Elite Nieruchomości

Elite Nieruchomości

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
zachodniopomorskie
Szczecin
Północ
Warszewo
Warszewo, Usługi: hotel, gastronomia, biura
Warszewo, Usługi: hotel, gastronomia, biura

Warszewo, Usługi: hotel, gastronomia, biura

2 700 000 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
Warszewo, Szczecin, Szczecin
134 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
20 197 m²
Typ działki
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Na sprzedaż działka budowlana objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana na Warszewie.

Działka krótszym bokiem przylega do planowanej obwodnicy szczecina .
Cena podana w ogłoszeniu jest kwotą netto + 23 % podatku VAT.

Nieruchomość o pow. 20 197 m2 z czego w planie :

Powierzchnia ok. 16 108 m2 oznaczona jako teren elementarny P.W.9011.U,ZP :

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) dopuszcza się usługi w zakresie:
a) oświata,
b) obiekty naukowe i badawcze,
c) wystawy i ekspozycje,
d) biura,
e) gastronomia,
f) hotele,
g) obiekty upowszechniania kultury,
h) obiekty sportu i rekreacji,
i) obiekty opieki zdrowotnej,
j) obiekty pomocy społecznej,
k) obiekty wychowania przedszkolnego, opieki nad dziećmi do lat 3,
l) poradnie medyczne,
m) obiekty lecznictwa zwierząt,

3) dopuszcza się:

a) lokalizację zabudowy zamieszkiwania zbiorowego,
b) lokalizację mieszkań funkcyjnych,
c) przeznaczenie terenu lub jego części dla zieleni urządzonej, np. w formie ogrodu
botanicznego;

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,001 do 0,6;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, nie więcej niż 125 m n.p.m.;
5) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 30 stopni,
z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20 % rzutu dachu
w odniesieniu do pojedynczego budynku;

Powierzchnia działki ok 1492 m2 oznaczona jako teren elementarny P.W.9009.ZP :

Ustalenia funkcjonalne: przeznaczenie terenu: zieleń urządzona.
2. Ustalenia ekologiczne:
1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70 % powierzchni
działki budowlanej;
2) zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem:
a) cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych,
b) wycinki służącej zachowaniu i utrzymaniu w odpowiednim stanie ochrony
siedlisk przyrodniczych,
c) eliminacji obcych gatunków roślin zagrażających rodzimym gatunkom.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia robót
budowlanych, z wyjątkiem:
a) obiektów małej architektury,
b) ścieżek pieszych i rowerowych,
c) ścieżek edukacyjno-przyrodniczych,
d) stanowisk do prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
e) szlaków turystycznych,
f) placów rekreacyjnych,
g) oświetlenia terenu,
h) przepustów,
i) dopuszczonych sieci inżynieryjnych

Pozostała część gruntu czyli ok . 2600 m2 zostanie wykupione przez gminę na budowę obwodnicy.
Polecam ze względu na świetną lokalizację do prowadzenia działalności usługowej.

Zapraszam na prezentację


Sprawdź naszą pełną ofertę na naszej stronie E L I T E N I E R U C H O M O S C I*KUPUJEMY MIESZKANIA Z OBCIĄŻENIAMI I DŁUGAMI ZA GOTÓWKĘ* ZADZWOŃ 91 8171717
Nasi Eksperci bezpłatnie pomagają w uzyskaniu kredytu.

Powyższe ogłoszenie ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowi ono oferty w myśl art. 66 i n. ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Ikona Lidera NieruchomościOferta laureata konkursu Lider Nieruchomości Otodom 2020

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
prąd, gaz, kanalizacja, woda
Dojazd
brak informacji
Okolica
brak informacji

Mapa

Więcej ogłoszeń od Elite Nieruchomości

Kontakt