Для України
Dom na sprzedaż
podlaskie
grajewski
Grajewo
ul. Konopnickiej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości zabudowanej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości zabudowanej

syndyk sprzeda udział w nieruchomości zabudowanej

168 560 zł
ul. Marii Konopnickiej , Grajewo, grajewski
636 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
264,88 m²
Ogrzewanie
Powierzchnia działki
1629 m²
Stan wykończenia
Rodzaj zabudowy
Rok budowy
Liczba pokoi
5
Miejsce parkingowe
Obsługa zdalna
Czynsz

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OGŁASZA

Konkurs ofert pisemny, nieograniczony, na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej, wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VIII GUp 25/18.

1. przedmiotem sprzedaży jest udział w ½ części w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Konopnickiej 26 w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3593/4 o powierzchni 0,1629 ha, obręb 1 Grajewo, powiat grajewski, województwo podlaskie wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 264,88 m2 dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00034408/2.

2. Cena wywoławcza za opisany składnik wynosi 168 560,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

3. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest biuro syndyka Jana Nosowicza w Białymstoku przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 lok. 123,

4. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień  13 kwietnia 2023 roku, godz. 9.00

5. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest :

a/ przesłanie kompletnej oferty w terminie do  12 kwietnia 2023 roku na adres Kancelaria syndyka Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, listem poleconym ( decyduje data wpływu oferty do kancelarii a nie data jej nadania). Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionej kancelarii, koniecznie z podaniem sygnatury akt „ VIII GUp 25/18” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA  NA NABYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRAJEWO” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

b/ przedstawienie, najpóźniej przy otwarciu ofert ( w przypadku nie złożenia przez syndyka oświadczenia o wpłynięciu na rachunek masy upadłości kwoty wadium ) dowodu wpłaty wadium 16 900,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości : Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, ING Bank Śląski S.A. nr r-ku 52 1050 1823 1000 0091 4701 0392.

Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w kancelarii syndyka po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym (608 590 035).

Informacje dodatkowe

Rynek
wtórny
Typ ogłoszeniodawcy
prywatny
Dostępne od
brak informacji
Materiał budynku
brak informacji
Okna
brak informacji
Liczba pięter
brak informacji
Dom rekreacyjny
brak informacji
Dach
brak informacji
Pokrycie dachu
brak informacji
Poddasze
brak informacji
Media
brak informacji
Zabezpieczenia
brak informacji
Ogrodzenie
brak informacji
Dojazd
brak informacji
Położenie
brak informacji
Okolica
brak informacji
Informacje dodatkowe
brak informacji

Mapa

Symulator kredytowy

Szacowana rata:1037 zł / mies.
Wkład własny:33 712 zł (20%)
Okres spłaty:30 lat
Policz w kalkulatorze kredytówZobacz propozycje kredytów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Cezary Szewczak - ekspert finansowy

Porozmawiaj o symulacji z ekspertem finansowym, który może znaleźć korzystny kredyt i załatwić formalności.

Zamów rozmowę z Ekspertem

Więcej ogłoszeń od tego ogłoszeniodawcy