Logo
WróćDom na sprzedażmazowieckiegostynińskiPrzylaskiSyndyk-konkurs ofert, nowy termin

Syndyk-konkurs ofert, nowy termin

55 000 zł
Przylaski, gostyniński, mazowieckie
604 zł/m²
Syndyk-konkurs ofert, nowy termin

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia działki:
6 222 m²
Powierzchnia:
91,05 m²
Rynek:
wtórny
Liczba pokoi:
4

Opis

Syndyk masy upadłości Wiesława Woźnickiego -osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (V GUp 181/19) zaprasza do składania ofert dla własności nieruchomości  gruntowej rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w gminie Pacyna w miejscowości Przylaski.

Nieruchomość stanowi działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 85/1 o powierzchni 0,6222 ha (w tym: grunty rolne zabudowane Br-RIVa – 0,1886 ha, grunty orne RIIIb – 0,4177 ha, grunty orne RIVa – 0,0159 ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 91,05 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni 94 m2 i 282 m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Numer KW dostępny jest w biurze syndyka.

Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości.

Oferty sporządzone zgodnie z warunkami konkursu należy składać osobiście w biurze syndyka, w Płocku, przy ul. Obejście 22B  lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty), najpóźniej do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 12:00 Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.

Warunki konkursu, opis i oszacowanie przedmiotu konkursu są dostępne w biurze syndyka w Płocku po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. 502-054-284 Możliwe jest uzyskanie w/w dokumentów w formie elektronicznej po uprzednim kontakcie telefonicznym lub przez e-mail k a n c e l a r i a . r o b e r t k a m i n s k i @ g m a i l . c o m

ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI KONKURSU JEST OBOWIĄZKOWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO NIEGO.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Płocku, ul. Obejście 22B, w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 12:00.

 Mapa

Raport cen ofertowych

4 pokoje, Domy, mazowieckie

Na bazie cen w serwisie Otodom