Idź do strony głównej
Działka na sprzedaż
śląskie
cieszyński
Ustroń
sprzedam udziały w działkach położonych w Ustroniu
sprzedam udziały w działkach położonych w Ustroniu

sprzedam udziały w działkach położonych w Ustroniu

74 250 zł
ul. Lipowska, Ustroń, cieszyński, śląskie
18 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
4037 m²
Typ działki
rolna
Położenie
wieś
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
prywatny

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Barbary Krysta prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sygn. akt BB1B/GUp-s/219/2022, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż przysługującego Barbarze Krysta:

  • udziału w wysokości 4/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 359/62 o pow. 2061 m2, objętą księgą wieczystą nr BB1C/00012576/3 

oraz 

  • udziału w wysokości 4/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 359/63 o pow. 1976 m2, objętą księgą wieczystą nr BB1C/00012577/0. 

Działki położone są w Ustroniu Lipowcu w odległości ok. 700 m od ul. Lipowskiej i stanowią razem spójną całość gospodarczą związaną z posadowionym w centralnej części ich obszaru niewielkim, zdewastowanym budynkiem rekreacyjnym, nieprzedstawiającym wartości rynkowej. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i wymagają uregulowania stanu prawnego – ustanowienia służebności drogi.

Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 74.250,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). Sprzedaży podlegają oba udziały łącznie.

Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową – listem poleconym lub kurierem w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 16.02.2024 r. na adres: Krzysztof Kubica - syndyk masy upadłości Barbary Krysta, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „oferta - Ustroń” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Barbary Krysta nr 52 1090 2590 0000 0001 5091 2437 prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. do dnia 14.02.2024 r. z dopiskiem „wadium – Ustroń” (decyduje data uznania rachunku bankowego).

Konkurs ofert przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem, który znajduje się w aktach postępowania upadłościowego Barbary Krysta prowadzonych przez syndyka, sygn. akt BB1B/GUp-s/219/2022 oraz na stronie internetowej syndyka. Dostęp do Regulaminu sprzedaży wraz z załącznikami oraz wyceny nieruchomości można otrzymać po wcześniejszym telefonie do syndyka pod nr 663 505 550. Oględziny nieruchomości możliwe są tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z syndykiem.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2024 r. o godz. 10.00 w Biurze syndyka w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 4, II piętro.  

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sprzedaży, do odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny, niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.  

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
tak
Media
brak informacji
Dojazd
brak informacji
Okolica
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od tego ogłoszeniodawcy