Idź do strony głównej
Działka na sprzedaż
mazowieckie
piaseczyński
Piaseczno
Piaseczno
Sprzedam działkę budowlano - inwestycyjną
Sprzedam działkę budowlano - inwestycyjną
Sprzedam działkę budowlano - inwestycyjną

1 664 000 zł
ul. Jana Kilińskiego, Piaseczno, Piaseczno, piaseczyński, mazowieckie
2 000 zł/m²

Obsługa zdalna

Obsługa zdalna

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
832 m²
Typ działki
pod inwestycję
Położenie
miasto
Wymiary
15,2x54,73
Obsługa zdalna
tak
Typ ogłoszeniodawcy
prywatny

Opis

Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną o powierzchni 832 m2 w centrum Piaseczna. Działka jest w kształcie prostokąta o wymiarach: szerokość 15,2m x długość 54,73m. Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MW/U) działka jest przeznaczona do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi.
Doskonała lokalizacja w centrum miasta, w sąsiedztwie domy jednorodzinne.
W pobliżu pełna infrastruktura, szkoły, przedszkola, sklepy, apteki, komunikacja miejska (przystanki autobusowe ZTM oraz stacja PKP Piaseczno) i inne udogodnienia. Lokalizacja cicha, spokojna okolica, w sąsiedztwie domy jednorodzinne.
Bezpośredni dostęp do asfaltowej, oświetlonej drogi publicznej.
Bliskość obwodnicy i doskonały dojazd do Warszawy - w 10min.
Na działce znajdują się wszystkie media miejskie: woda miejska, gaz miejski, prąd, światłowód, kanalizacja miejska.
Księga wieczysta bez żadnych obciążeń. Aktualnie działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym.

Oferta prywatna - pośrednikom i agencjom nieruchomości dziękuję.

Nr ewidencyjny: 36
Obręb: 0041

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1-4MW/U
1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jako przeznaczenie podstawowe;
2) usługi nieuciążliwe, jako przeznaczenie podstawowe z uwzględnieniem ograniczeń
zawartych w § 7 ust. 1-2 uchwały;
3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca, jako przeznaczenie dopuszczone;
4) drogi wewnętrzne, jako przeznaczenie dopuszczone.
2. Sposób zagospodarowania:
1) warunki zagospodarowania terenu:
a) obowiązek utrzymania minimum 25% udziału powierzchni biologicznie czynnej na
działce;
b) w przypadku wymiany zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wielorodzinną
wskazuje się łączenie sąsiadujących działek w celu uzyskania większego terenu
inwestycyjnego;
c) dla nowej zabudowy wielorodzinnej wymóg stosowania wysokich standardów
architektonicznych elewacji frontowych i usługowych parterów w pierzei ul. Kilińskiego;
d) obowiązek wprowadzenia usługowych parterów w pierzei wzdłuż ul. Kilińskiego;
e) obowiązek realizacji terenów rekreacyjnych dla mieszkańców w postaci zieleńca
z placem zabaw dla dzieci;
f) w zakresie budowy ogrodzeń ustala się:
- zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
- obowiązek stosowania ogrodzeń ażurowych o prześwicie min. 40%;
2) standardy kształtowania zabudowy:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki wraz z utwardzonymi dojściami, dojazdami
i parkingami nie więcej niż 75%;
b) wskaźnik intensywności zabudowy netto maksymalnie 1,5;
c) obowiązująca nieciągła linia zabudowy wzdłuż ul. Kilińskiego w odległości 5,0 m od linii
rozgraniczającej ulicy, nakaz tworzenia zwartej pierzei zabudowy po wschodniej stronie
ul. Kilińskiego, zgodnie z rysunkiem planu;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
- od linii rozgraniczających ulicy lokalnej KD-L – ul. Żeromskiego, południowym
fragmencie ul. Kilińskiego, ulic dojazdowych KD-D oraz ciągu pieszo-jezdnego KPJ
– 5,0 m;
e) wysokość zabudowy mieszkaniowej maksymalnie 14,0 m od istniejącego poziomu gruntu
rodzimego do najwyższego punktu dachu, dla nowej zabudowy maksymalnie trzy
kondygnacje, w tym poddasze uŜytkowe, rzędna parteru maksymalnie 0,8 m nad
poziomem terenu;
f) wysokość zabudowy innej niż mieszkaniowa (np. garaży) maksymalnie 8,0 m od
istniejącego poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu dachu, nie więcej niż
dwie kondygnacje;
g) ustala się obowiązek stosowania form architektonicznych zharmonizowanych
z krajobrazem, uwarunkowanych historycznie i kulturowo;
h) dla dachów ustala się:
- spadek połaci dachowych od 250 do 450 , dla budynków gospodarczych i garaży do 450,
- zakaz stosowania jaskrawych kolorów,
- zakaz stosowania do pokrycia dachów blach falistych, blachy lub azbestu;
i) dla elewacji ustala się:
- dla nowej zabudowy stosowanie materiałów tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika),
- zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucznych i blach,
24
- zakaz stosowania jaskrawych kolorów,
j) dopuszcza się adaptację i remonty istniejącej zabudowy;
3) w zakresie sytuowania reklam zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 ust. 7 uchwały;
4) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie:
a) dostępność komunikacyjna działek z ulic lokalnych KD-L oraz z ciągów pieszo-jezdnych
KPJ, jak również poprzez zapewnienie służebności dojazdu do działek
nowo wydzielanych;
b) parkowanie w granicach własnych działek, według wskaźników podanych w § 11 ust. 6
uchwały;
5) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury inżynieryjnej
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 12-§ 19 planu;
6) warunki ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi
w § 7.

Zapraszam do kontaktu.

Prezentowana oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zapraszam do kontaktu

Katarzyna
Oferta prywatna
796

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
tak
Media
prąd, gaz, kanalizacja, telefon, woda
Dojazd
asfaltowy
Okolica
brak informacji

MapaSprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.