Logo
WróćLokal użytkowy na sprzedażśląskieSiemianowice ŚląskieStawowa 18gSiemianowice Śląskie, Stawowa 18g

Siemianowice Śląskie, Stawowa 18g

216 000 zł
Stawowa 18g, Siemianowice Śląskie, śląskie
1 896 zł/m²
Siemianowice Śląskie, Stawowa 18g

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
113,91 m²
Rynek:
wtórny
Umiejscowienie lokalu:
w bloku
Piętro:
parter
Stan wykończenia:
do remontu

Opis

Nieruchomość sprzedawana jest w trybie uproszczonego postępowania przetargowego.
Wymagania ofertowe oraz dokumenty dotyczące Nieruchomości dostępne są u osoby kontaktowej:


Grzegorz Szczepanik
k: 666 886 037
t: 22 582 33 31

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Stawowej 18G.


Lokal o powierzchni użytkowej 113,91 mkw., położony jest na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej oraz we własności gruntu wynoszący 11391/842139. Stolarka okienna – PCV, drzwiowa – aluminiowa, PCV i drewnopodobne, ściany pokryte częściowo płytkami ceramicznymi, na podłogach płytki ceramiczne.

Nieruchomość posiada niezbędne przyłącza: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, C.O. - z sieci miejskiej. Stan lokalu – do remontu. Budynek, w którym znajduje się lokal jest pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii murowanej przemysłowej.


Budynek posadowiony jest na działce o numerze ewidencyjnym 649/6, obręb 0033, Siemianowice Śląskie, o powierzchni 8978 mkw., o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski.

Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Michałowice. Odległość do centrum, urzędu miasta, dworca PKP wynosi około 3 km. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi obszar o dużej intensywności zabudowy o charakterze śródmiejskim z funkcjami usługowymi, handlowymi, usług publicznych i mieszkaniowych.

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap I, oznaczony jest symbolem 9MWU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa usługowa.

Informacja o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/m2*rok)] zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie po sporządzeniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.

Cena oczekiwana została wyznaczona na poziomie 216 000 (słownie: dwieście szesnaście tysięcy) złotych. Cena oczekiwana jest ceną netto. Transakcja zbycia przedmiotowej Nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o VAT, przy czym w przypadku gdy organ podatkowy wyda inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji lub w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, Oferent zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług. W związku ze zwolnieniem z podatku VAT nieruchomość będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji.

Informacja Administratora danych osobowych

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres PZU Życie SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

·          przystąpienia oraz wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu przetargowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest wybór najkorzystniejszej oferty,

·          zawarcia i wykonywania umowy zawartej z PZU Życie SA – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

·          wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,

·          ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia oraz udziału w postępowaniu przetargowym, zawarcia i wykonywania umowy.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

przeznaczenie lokalu

  • biurowy
  • handlowy
  • usługowy

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, Siemianowice Śląskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Biuro Nieruchomości