Idź do strony głównej
Działka na sprzedaż
dolnośląskie
średzki
Miękinia
Miękinia
Powiat Średzki, Miękinia, Magnoliowa
Powiat Średzki, Miękinia, Magnoliowa
Powiat Średzki, Miękinia, Magnoliowa

327 000 zł
ul. Magnoliowa, Miękinia, Miękinia, średzki, dolnośląskie
280 zł/m²

Obsługa zdalna

Obsługa zdalna

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1168 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
Wymiary
prostokat
Obsługa zdalna
tak
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Działka budowlana o pow. 1168 m.kw. o regularnym kształcie, prostokątna, płaska położona w miejscowości Miękni przy ul. Magnoliowej. Działka z udziałem w drodze wewnętrznej.

Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania
( Uchwała Rady Gminy Miękini XXV/306/20)

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:  44MN ustala się:

- zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) budynek wolno stojący lub w zabudowie bliźniaczej lub w zabudowie szeregowej;

2) wysokość zabudowy nie większa niż:

a) 9,0 m w granicach strefy `B` ochrony konserwatorskiej,

b) 10,0 m poza granicami strefy `B` ochrony konserwatorskiej;

- dach:

symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy, pokryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30° i nie większymn niż 45°;

-zakaz stosowania:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego - 12 - Poz. 6852

a) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

b) sidingu,

c) drewna na całej elewacji budynku.

- w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) na działce budowlanej budynek wolno stojący garażowy lub gospodarczy, o wysokości nie większej niż 6,0

m;

2) na terenach, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a dla wiat i budynków gospodarczych dachy pokryte

dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze ceglastym matowym.

- w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa 0,6;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej.

- w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się urządzenia

towarzyszące.

- w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje - w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

a) nie mniejsza niż 800,0 m² dla zabudowy wolno stojącej,

b) nie mniejsza niż 500,0 m² dla zabudowy bliźniaczej,

c) nie mniejsza niż 250,0 m² dla zabudowy szeregowej;

2) minimalna szerokość frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości:

a) nie mniejsza niż 20,0 m dla zabudowy wolno stojącej,

b) nie mniejsza niż 18,0 m dla zabudowy bliźniaczej,

c) nie mniejsza niż 9,0 m dla zabudowy szeregowej;

3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego prostopadły z tolerancją 30º;

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod urządzenia

infrastruktury technicznej o powierzchni działki nie większej niż 25,0 m².
Działka w otoczeniu nowych domów, w bliskim sąsiedztwie lasu.Doskonała lokalizacja blisko centrum Miękini, blisko PKP. Dobry dojazd do Wrocławia.
Cena działki 326 000 PLNCena udział w drodze wewnętrznej 1000 PLN.
Działka nieuzbrojona, z dostępem do mediów ok. 50-100 m.
Zamieszczone na naszej stronie internetowej oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, mają tylko charakter informacyjny.

---

Polecam Magdalena Milc ( lic.4543) 608 633 437  
Oferta 20920934 z systemu LocumNet-OnLine.
Zaktualizowano 2024-05-27 18:28:02

Zapraszam do kontaktu

Magdalena Milc
Oferta biura nieruchomości
608

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
brak informacji
Dojazd
brak informacji
Okolica
brak informacji

MapaSprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od Dobra Inwestycja

Kontakt