RE/MAX Polska - Międzynarodowa Sieć Biur Nieruchomości

RE/MAX Polska - Międzynarodowa Sieć Biur Nieruchomości

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
pomorskie
bytowski
Podgórze
Piękna działka z warunkami zabudowy
Piękna działka z warunkami zabudowy

Piękna działka z warunkami zabudowy

3 960 000 zł
Podgórze, bytowski, pomorskie
4 zł/m²

Opis

Oferta na wyłączność. Wynagrodzenie Agencji ponosi Sprzedający.

Na sprzedaż gospodarstwo rolno-leśne położone na Kaszubach, obok wsi Podgórze, w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, kilkanaście kilometrów od Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.
Najcenniejszą cechą tego kompleksu, obok rozległości i różnorodności jest jego dotychczasowy brak zagospodarowania.

Cały teren obejmuje ok. 99 ha powierzchni, w tym: ok. 20 ha - gruntów ornych, 14 ha lasów, 13 ha użytków zielonych, 22 ha terenów podmokłych lub zbiorników wodnych, a dodatkowo jeszcze 24ha lasu położonego we wsi Objezierze, będącego zapleczem surowcowym dla gospodarstwa.

Teren położony jest w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, ale NIE JEST objęty ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

W styczniu 2012 roku dla gospodarstwa zostały wydane warunki zabudowy:
- zabudowa zagrodowa - budowa budynku mieszkalnego, oraz 3 budynków gospodarczych, wraz z przebudową dróg gruntowych i budową studni głębinowej
- powierzchnia zabudowy-do 10%, czyli ok. 3,2ha
- powierzchnia biologicznie czynna - min 60%
- szerokość elewacji frontowej budynków - do 20m z tolerancją 20%
- wysokość górnej krawędzi frontowej, jej gzymsu lub attyki budynków - do 4,5m.

Przez teren gospodarstwa przechodzi linia średniego napięcia.

Teren może być wielokierunkowo przeznaczony na cele:
- rekreacyjno-myśliwskie - różnorodność ukształtowania terenu, różnorodność fauny i flory, duże oddalenie od innych siedlisk,
- rekreacyjno - sportowe - na terenie gospodarstwa przygotowano wstępny przebieg trasy biegowej lub rowerowej. Ukształtowanie terenu umożliwia też np. dogodne posadowienie otwartej strzelnicy, sportowej, wyciągu narciarskiego, lub innej otwartej infrastruktury sportowej,
- gospodarki leśnej - aktualna powierzchnia terenów leśnych - ok. 38 ha,
- gospodarki hodowlanej - np. hodowla owiec (tereny zielone), hodowla ryb (naturalne stawy i tereny podmokłe z możliwością przekształcenia w stawy hodowlane,
- gospodarki wydobywczej - w latach 70- tych i 80-tych udokumentowano na terenie gospodarstwa głębokie i rozległe pokłady wysokiej jakości torfu

Znaczna odległość od siedlisk mieszkalnych wpływa na brak ograniczeń związanych z ewentualną inwestycją.

Odległość od Bytowa - 28km, do Ustki 70 km, do Gdańska - 120km

Polecam!

W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Mapa

Więcej ogłoszeń od RE/MAX Polska - Międzynarodowa Sieć Biur Nieruchomości

Kontakt