Logo
Wróć
Lokal użytkowy na sprzedaż
warmińsko-mazurskie
kętrzyński
Kętrzyn
ul. Obrońców Westerplatte
Pawilon handlowy

Pawilon handlowy

196 840 zł
ul. Obrońców Westerplatte, Kętrzyn, kętrzyński, warmińsko-mazurskie
1 695 zł/m²
Pawilon handlowy

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
116,12 m²
Rynek:
wtórny
Umiejscowienie lokalu:
oddzielny obiekt
Piętro:
parter
Stan wykończenia:
do remontu

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie
Marek Nowak
Kancelaria Komornicza nr I w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn ul. B. Limanowskiego 3A
I Km 185/19

                                         OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Marek Nowak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

                                                             w dniu 13.09.2021r.

w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie mającego siedzibę pod adresem ul. Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn w sali nr 129, odbędzie się
                                                 DRUGA licytacja nieruchomości


stanowiącej prawo użytkowania wieczystego do dnia 03.06.2081 r. nieruchomości
gruntowej, działki nr 154 zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość pawilonem handlowym, parterowym, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 116,12 m2,

wyposażonym w instalacje: kanalizacyjną, gazową, woda z sieci miejskiej, ogrzewanie - podłączenie do sieci osiedlowej, instalacja c.o. miedziana (brak przyłącza na dzień oględzin),

teren nieruchomości (działka nr 154) objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kętrzyn, o całkowitej powierzchni 0,1116 ha, położonej w miejscowości Kętrzyn przy ul. Obrońców Westerplatte 14, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1K/00010252/3, będącej własnością dłużników:...


Suma oszacowania wynosi 295 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 196 840,00 zł. Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 526,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Kętrzynie 38102036390000810200050393
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

przeznaczenie lokalu

 • gastronomiczny
 • biurowy
 • handlowy
 • usługowy

media

 • prąd
 • gaz
 • kanalizacja
 • woda

informacje dodatkowe

 • dojazd asfaltowy
 • ogrzewanie
 • parking
 • witryna

Mapa

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.