Logo
PKO Bank Polski S.A.

PKO Bank Polski S.A.

Zobacz
Wróć do listy
Lokal użytkowy na sprzedaż
mazowieckie
ciechanowski
Ciechanów
Pułtuska
Nieruchomość z częściowym najmem zwrotnym
Nieruchomość z częściowym najmem zwrotnym

Nieruchomość z częściowym najmem zwrotnym

2 182 000 zł
Pułtuska, Ciechanów, ciechanowski, mazowieckie
1 060 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
2 059 m²
Rynek:
wtórny
Piętro:
> 10

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY Z CZĘSCIOWYM NAJMEM ZWROTNYM PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W CIECHANOWIE PRZY UL. PUŁTUSKIEJ 20

Przedmiotem sprzedaży będą następujące prawa do nieruchomości:
• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 375/4 (obręb nr 0010 Śródmieście), o powierzchni 0,1378 ha, położonej w Ciechanowie przy ul. Pułtuskiej 20,
• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 375/9 (obręb nr 0010 Śródmieście), o powierzchni 0,0261 ha, położonej w Ciechanowie przy ul. Pułtuskiej,
• prawo odrębnej własności budynku posadowionego na działkach nr 375/4 i 375/9, o powierzchni użytkowej wynoszącej 2 059,31 m2, a powierzchni liczonej do celów podatkowych 1 929,83 m2 (na podstawie Inwentaryzacji do celów podatkowych opracowanej w dniu 16.02.2017 r., przy zastosowaniu normy PN-ISO 9836:1997).

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: PL1C/00022773/1 i PL1C/00023162/2.

Przewidywana cena sprzedaży 2 182 000 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu przetargu.

Przedmiot umowy najmu oraz warunki najmu zostaną wskazane w ogłoszeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:
a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: lub

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: , pod nazwą: „Ciechanów ul. Pułtuska 20” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

przeznaczenie lokalu

  • usługowy

media

  • prąd
  • kanalizacja
  • woda

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, mazowieckie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od PKO Bank Polski S.A.