Logo
WróćMieszkanie na sprzedażopolskiekluczborskiRoszkowiceNieruchomość w okazyjnej cenie !

Nieruchomość w okazyjnej cenie !

24 000 zł
Roszkowice, kluczborski, opolskie
446 zł/m²
Nieruchomość w okazyjnej cenie !

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
53,78 m²
Liczba pokoi:
2
Rynek:
wtórny
Stan wykończenia:
do zamieszkania

Opis

KONTAKT W SPRAWIE NIERUCHOMOŚCI - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku - Maciej Kaczmarzyk,  ul. Wolności 12 , 46-203 Kluczbork, nr tel.: 077 414-26-55

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-04-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15   w sali nr  12   odbędzie się 

 

druga licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki o pow. uż. 53,78m2 wraz z udziałem 1/10 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,

 położonego w Roszkowicach 110D, w gminie  Byczyna, 


Suma oszacowania wynosi 36 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi

24 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Mapa

Raport cen ofertowych

2 pokoje, Mieszkania, opolskie

Na bazie cen w serwisie Otodom