ap7 group

ap7 group

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
małopolskie
krakowski
Aleksandrowice
Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 34,42a
Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 34,42a

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 34,42a

550 000 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
Aleksandrowice, krakowski, małopolskie
160 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
3442 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
Wymiary
125mx 108m x57m
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis


Na sprzedaż działka o powierzchni 34,42a zlokalizowana we wsi Morawica- gmina Liszki

Dojazd na działkę drogą asfaltową.

Działka płaska, niezagospodarowana i w całości budowlana.

Media:

- prąd- na działce,

- woda, gaz- w drodze dojazdowej.

Wymiary działki:

125m x 57m x 108m

Atuty:

- zielona okolica z nielicznymi zabudowaniami jednorodzinnymi,

- liczne tereny rekreacyjne (Dolina Aleksandrowicka, Dolina Brzoskwinki),

- bliskość A4,

- dobry dojazd,

- szkoła podstawowa ok 500m,

- przystanek autobusowy ok.550m,

- lotnistko- 10min. ok 6km

Działka objęta jest MPZP oraz oznaczona symbolem 13MN2 o czym stanowi ustawa NR XXI/295/2020:

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-19MN2. 2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wymienionych w ust. 1 pod:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,

2) zabudowę mieszkaniowo-usługową w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,

3) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy,

4) usługi publiczne,

5) zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń o charakterze izolacyjnym.

III. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów wymienionych w ust. 1 pod:

1) cieki oraz rowy z obudową biologiczną,

2) budynki gospodarcze, garaże, miejsca do parkowania,

3) obiekty małej architektury,

4) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

IV. W terenach wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy w układzie szeregowym,

2) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy wielorodzinnej,

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,50,

4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 25%,

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 700 m2 .

V. Ustala się zasady kształtowania zabudowy w terenach wymienionych w ust. 1 (z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 9 oraz § 23):

1) maksymalny rzut budynku usług publicznych nie może przekraczać powierzchni 600 m2 ,

2) wysokość zabudowy: a) dla budynków usług publicznych – nie może przekraczać 12,0 m, b) dla garaży – nie może przekraczać 7,0 m, c) dla pozostałych budynków – nie może przekraczać 9,5 m, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 17 – Poz. 6451 d) dla innych obiektów budowlanych – nie określa się,

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°,

4) dla budynków mieszkalnych i gospodarczych obowiązuje przy dachu dwuspadowym kalenica równoległa do dłuższego boku budynku; długość najwyższej kalenicy w przypadku dachów wielospadowych nie powinna być mniejsza niż 1/3 długości całego dachu (z zastrzeżeniem pkt 6 oraz pkt 7),

5) na lukarnach dopuszcza się stosowanie dachów pulpitowych o kącie nachylenia równym lub mniejszym od kąta głównych połaci dachu,

6) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich dla garaży, budynków gospodarczych, przekryć ganków, wiat,

7) dopuszcza się doświetlenie lukarnami lub oknami połaciowymi. Dachy lukarn nie mogą się łączyć, 8) obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie, 9) kolorystyka elewacji i dachów budynków: a) ściany – jasne tonacje; dla elementów drewnianych, ceramicznych i kamiennych – nie określa się, b) dachy – czarny, grafitowy, czerwony, ciemnozielony, brązowy; dla elementów drewnianych – nie określa się.

Za zgodne z planem uznaje się:

- wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych w obrębie terenów

Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem:

- dopuszcza wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w obrębie terenów

- ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania (w tym miejsca realizowane w garażach) w terenach 1-2MN1, 1-19MN2; dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – w ilości: minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie

Zapraszam do kontaktu.

Więcej ofert na


-

ap7 nieruchomości oświadcza, iż posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uczestniczących w gospodarce nieruchomościami (polisa PZU S.A. nr 1045653956).

Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
tak
Media
brak informacji
Dojazd
asfaltowy
Okolica
brak informacji

Mapa

Więcej ogłoszeń od ap7 group

Kontakt