Logo
Wróć
Lokal użytkowy na sprzedaż
dolnośląskie
oławski
Oława
ul. Brzeska
Lokal użytkowy

Lokal użytkowy

972 358 zł
ul. Brzeska, Oława, oławski, dolnośląskie
1 327 zł/m²
Lokal użytkowy

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
732,97 m²
Rynek:
wtórny
Umiejscowienie lokalu:
oddzielny obiekt
Piętro:
parter
Stan wykończenia:
do remontu

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oławie

Marek Bobowski

Kancelaria Komornicza, Brzeska 26, Oława, 55-200 Oława

tel. 713182489 / fax. 713182489

Sygnatura: Km 88/17

                                 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marek Bobowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

                                     CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11 Listopada 12, 55-200 Oława, pokój 11, odbędzie się                     pierwsza licytacja nieruchomości 

należącej do dłużnika: (...), położonej przy ul. Brzeska 29-31/7, 55-200 Oława, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00046832/9.


Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy o powierzchni 732,97m2 oraz powierzchnią przynależną (piwnice) 279,5m2. Z własnością lokalu związany jest udział 3235/10000 w nieruchomości wspólnej WR1O/00020461/9, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3998/384/W.


Suma oszacowania wynosi 1 458 537,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 972 358 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 145 853,70 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 1 O. w Oławie 37 1090 2428 0000 0001 2173 8943. Rękojmia powinna być wpłacona w kancelarii lub znajdować się na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

przeznaczenie lokalu

  • hotelowy
  • biurowy
  • usługowy

zabezpieczenia

  • teren zamknięty

media

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda

informacje dodatkowe

  • dojazd asfaltowy

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, dolnośląskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.