Logo
Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A.

Zobacz
Wróć do listy
Lokal użytkowy na sprzedaż
warmińsko-mazurskie
szczycieński
Szczytno
Lokal użytkowy, 1 994 m², Szczytno
Lokal użytkowy, 1 994 m², Szczytno

Lokal użytkowy, 1 994 m², Szczytno

3 000 000 zł
Szczytno, szczycieński, warmińsko-mazurskie
1 505 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
1 994 m²
Rynek:
wtórny

Opis

Powierzchnie biurowe na dużej działce przy drodze krajowej.
Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 87/11, 87/12, 88/3, 88/5 i 88/6 o łącznej powierzchni 3997 m² oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na działce 87/12:- budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 1818,87 m²- budynku pomocniczego o powierzchni użytkowej 175,01 m²,Na działce nr 87/12 znajduje się także podziemny zbiornik paliwa do agregatu i garaż blaszany. Pozostałe grunty są niezabudowane.Budynek biurowo-techniczny - obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. Część pomieszczeń budynku jest użytkowana przez TPSA, część pomieszczeń jest wynajmowana.Budynek pomocniczy - obiekt połączony łącznikiem z budynkiem biurowo-technicznym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku znajdują się pomieszczenia garażowe, rozdzielnia, transformatornia oraz pomieszczenie agregatu.

Lokalizacja
Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miasta, przy skrzyżowaniu ulicy Lemańskiej z ulicą Drzymały. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa.

Uwarunkowania planistyczne
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XVII/190/2000 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 02.06.2000 r., nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Założenia sprzedaży
Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:1) Łącznie powierzchni 556,78 m² w budynkach na zasadzie użytkowania2) Powierzchni 159,99 m² gruntu na zasadzie służebności przesyłu + 12 m² komora rozprężna, razem - 171,99 m²3) Powierzchni 8,74 m² na elewacji na zasadzie służebności przesyłu4) Powierzchni 8,4 m² na dachu na zasadzie służebności przesyłu

Stan prawny
Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą nr OL1S/00014048/5.
Dział I SP - okres użytkowania - grudzień 2089.
Dział II - własność: właściciel - Skarb Państwa, użytkownik wieczysty - Telekomunikacja Polska S.A.
Dział III - prawa, roszczenia i ograniczenia: Odpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu nr 2, dla którego urządzono KW 49811, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 87/11, 88/3, 88/5
- Odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu z ograniczeniem jej wykonywania do pasa gruntu o szerokości 3 m (droga dojazdowa utwardzona trylinką) biegnącego od ulicy Lemańskiej do granicy działki nr 87/10
Dział IV - hipoteki: nie zawiera wpisów.

Ochrona konserwatora
nie

Strefa komunikacyjna
autobus, pociąg

Media
woda, kanalizacja, elektryczność, ogrzewanie

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, warmińsko-mazurskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Orange Polska S.A.