Logo
WróćHala/Magazyn na sprzedażśląskietarnogórskiTarnowskie Góryul. CzarnohuckaKompleks budynków magazynowo-garażowy

Kompleks budynków magazynowo-garażowy

13 272 100 zł
ul. Czarnohucka, Tarnowskie Góry, tarnogórski, śląskie
2 654 zł/m²
Kompleks budynków magazynowo-garażowy

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
5 000 m²
Rynek:
wtórny
Konstrukcja:
murowana
Parking:
betonowy
Stan wykończenia:
gotowy/a
Posadzka:
niepylna
Ogrzewanie:
tak
Ogrodzenie:
tak

Opis

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 210/17, postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 roku, zgodnie z art. 320 pkt 1 Prawa upadłościowego, zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z:

- działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 777/12, 778/12, 2516/5, 3151/12, 3195/5, objętych Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, o nr GL1T/00030605/9, o łącznej powierzchni 22.416 m2, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na ww. działkach położonych w Tarnowskich Górach,

oraz innych wybranych rzeczowych składników majątkowych (środków trwałych i wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych oraz zapasów stanowiących własność INVICO S.A. w upadłości, w tym:

- ruchomości, w szczególności maszyny i urządzenia oszacowane w operacie szacunkowym z dnia 27 grudnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Zygmont w toku prowadzonego postępowania upadłościowego,

- zapasy i wyroby gotowe, o ile na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa będą wchodzić w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

- wartości niematerialne i prawne, o ile na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa będą wchodzić w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa i będą mogły być przedmiotem prawnie skutecznej sprzedaży

za cenę nie niższą niż 100% wartości oszacowania, tj. 13.272.100 zł (trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100) netto powiększoną o podatek od towarów i usług, zgodnie z regulaminem z dnia 5 marca 2020 r.

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 9 grudnia 2020 roku, o godzinie 1300, w sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach.

przeznaczenie obiektu

 • produkcyjne
 • biurowe
 • magazynowe

zabezpieczenia

 • teren zamknięty

media

 • prąd
 • siła
 • kanalizacja
 • woda

dojazd

 • asfaltowy

pozostałe

 • pomieszczenia biurowe
 • zaplecze socjalne

Mapa

Raport cen ofertowych

Magazyny, śląskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.