Logo
Wróć do listy
Lokal użytkowy na sprzedaż
śląskie
Rybnik
Wieniawskiego 3Kompleks biurowo-mieszkalny, centrum Rybnika
Kompleks biurowo-mieszkalny, centrum Rybnika

Kompleks biurowo-mieszkalny, centrum Rybnika

1 812 000 zł
Wieniawskiego 3, Rybnik, śląskie
663 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
2 732 m²
Rynek:
wtórny

Opis

ING Bank Śląski S.A. oferuje do sprzedaży wiązkę praw do kompleksu biurowo-mieszkalnego położonego w Rybniku przy ulicy Wieniawskiego 3:

- udział 75% w prawie użytkowania wieczystego działek nr 929/196, 1446/195, 1447/197, 1450/196, 1451/196 o łącznej powierzchni 642 m2 wraz z udziałem ze własności budynku biurowo-usługowo-mieszkalnego o powierzchni 1594,48 m2 (KW nr GL1Y/00114135/9),

- prawo użytkowania wieczystego działek nr 3005/194, 3007/198 o łącznej powierzchni 809 m2 wraz z własnością budynku o powierzchni użytkowej 830,47 m2 (KW nr GL1Y/00163472/1),

- prawo własności działek nr 4449/215, 4447/208 o łącznej powierzchni 758 m2 zabudowanych budynkiem o powierzchni użytkowej 1172,68 m2 (KW nr GL1Y/00112902/3),

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 4472/194 o powierzchni 1955 m2 (KW nr GL1Y/00113286/5).

Przedstawiony wyżej podział na cztery nieruchomości jest oparty na treści ksiąg wieczystych. W przypadku budynków jest to podział umowny, gdyż zabudowania tworzą funkcjonalną całość i nie istnieją pionowe przegrody, które stanowiłby linie podziału przebiegające po granicach działek.

Z uwagi na fakt, że część gruntu znajduje się we współużytkowaniu wieczystym ING Banku Śląskiego S.A. oraz drugiego użytkownika, także powierzchnia budynków jest podzielona pomiędzy te dwa podmioty.

Podział powierzchni budynków opiera się na pisemnej umowie zawartej w 1977 r. oraz na zasadach przyjętych zwyczajowo. Łączna powierzchnia użytkowa budynków będąca w dyspozycji ING Banku Śląskiego S.A. wynosi 2732,81 m2.

W jednym z segmentów znajduje się 10 lokali mieszkalnych zajętych na podstawie umów najmu. Od kupującego oczekiwane będzie zobowiązanie, że nie wypowie obowiązujących umów najmu, za wyjątkiem sytuacji, w której będzie mu przysługiwało do tego prawo na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego oraz nie zwiększy czynszów najmu w okresie 3 lat od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Transakcja sprzedaży podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Sprzedaż odbywa się w trybie konkursu ofert, przy czym ING Bank Śląski S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dalszych etapów postępowania sprzedażowego, w szczególności do zorganizowania licytacji z udziałem wybranych oferentów.

Oferty nabycia nieruchomości należy składać pocztą elektroniczną na adres podany w danych kontaktowych na formularzu udostępnianym przez sprzedającego. 

Oferta sprzedaży nieruchomości ma charakter informacyjny i nie jest równoważna z ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani nie jest przyrzeczeniem udzielenia kredytu hipotecznego w związku z nabyciem oferowanych nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości przez ING Bank Śląski S.A. nie jest wykonywaniem czynności bankowych i odbywa się zgodnie z prawem w związku z wykonywaniem innych obowiązków wynikających z przepisów ustawowych.

ING Bank Śląski S.A. dokłada wszelkich starań, aby udostępnione Państwu informacje na temat oferowanych do sprzedaży nieruchomości były kompletne i rzetelne, jednak zawsze mogą się pojawić nieścisłości lub może brakować konkretnej szczegółowej informacji, która może mieć dla Państwa istotne znaczenie. W tym celu kupujący przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości może na własny koszt i we własnym zakresie dokonać niezbędnych z punktu widzenia kupującego analiz technicznych i formalnoprawnych.

ING Bank Śląski S.A. nie jest deweloperem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377, ze zm.), ani nie przeprowadza za nabywcę badania stanu oferowanych do sprzedaży nieruchomości pochodzących z rynku wtórnego, nie ponosi też odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki, jakie mogą powstać u nabywcy nieruchomości w przyszłości.

ING Bank Śląski S.A. nie świadczy usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości ani nie prowadzi profesjonalnego doradztwa w zakresie zbywania/nabywania nieruchomości, a powyższe informacje nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa prawnego, podatkowego lub rachunkowego ani jakichkolwiek innych usług profesjonalnych.

Nieruchomość nie pochodzi z egzekucji bankowej.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany oferty i/lub warunków oferty w każdym czasie, w tym prawo do wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyny.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odrzucenia otrzymanej oferty nabycia nieruchomości bez podania przyczyny.

przeznaczenie lokalu

  • biurowy
  • handlowy
  • usługowy

media

  • prąd
  • kanalizacja
  • woda

informacje dodatkowe

  • dojazd asfaltowy
  • ogrzewanie

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, Rybnik

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od sprzedaznieruchomosci@ing.pl