Logo
Wróć
Działka na sprzedaż
lubuskie
Zielona Góra
Idealna Działka na Kameralny ośrodek nad Wodą
Idealna Działka na Kameralny ośrodek nad Wodą

Idealna Działka na Kameralny ośrodek nad Wodą

3 200 000 zł
Zielona Góra, lubuskie
50 zł/m²

Obsługa zdalna

Obsługa zdalna

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
63 483 m²
Obsługa zdalna:
Tak
Ogrodzenie:
nie
Położenie:
wieś

Opis

OGLĄDASZ OFERTĘ NAJLEPSZEGO BIURA NIERUCHOMOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WEDŁUG RANKINGU LIDER NIERUCHOMOŚCI OTODOM 2020!

 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży nieruchomości o powierzchni 63 483 m2 z dostępem do 280 metrów linii brzegowej zbiornika wodnego o powierzchni 20 ha po nieczynnej kopalni wapna we wsi Brzezie koło Pomorska. Teren oddalony jest 15 km od centrum i tylko 10 km od granic miasta Zielonej Góry. Teren przynależy do gminy Sulechów, w powiecie zielonogórskim, w obrębie geodezyjnym Kije. Do Sulechowa oraz zjazdu do trasy S3 dzieli odległość około 10 km, a do Świebodzina 25 km. 

Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada zróżnicowane przeznaczenie tego terenu w częściach:

Ustalenia dotyczące terenów 2RM, których podstawowym przeznaczeniem jest 

zabudowa zagrodowa w gospodarstwach agroturystycznych, rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

1. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) uprawy ogrodnicze, sadownicze i leśne; 

2) szklarnie;

3) obiekty hodowlane; 

4) składy i magazyny;

5) urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i sanitarną oraz parkingami.

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 • powierzchnia trwałego zainwestowania związanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może przekroczyć 40% powierzchni działki;

 • parkingi ogólnodostępne związane z przeznaczeniem dopuszczalnym należy lokalizować wzdłuż wyznaczonych na rysunku planu dróg, ciągów pieszych lub istniejących w terenie dróg polnych.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

1) gabaryty zabudowy – dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań, przy 

zachowaniu określonej niżej wysokości zabudowy;

2) wysokość zabudowy – nie więcej niż 2 kondygnacje i nie wyższa niż 7,0 m;

3) geometria dachu – dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań.

4. Tymczasowe zagospodarowanie: 

1) lokalizacja obiektów handlowych typu: kioski, namioty, budki w ramach zorganizowanej działalności sezonowej; 

2) lokalizacja parkingów ogólnodostępnych na potrzeby zorganizowanej działalności sezonowej, okresowej.
 

5. Dodatkowo – dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenu zagospodarowanego w ramach

przeznaczenia dopuszczalnego z wyznaczonych na rysunku planu ciągów pieszych oraz istniejących w terenie dróg polnych.

Ustalenia dotyczące terenu KP, którego podstawowym przeznaczeniem są parkingi i garaże:

 •  Przeznaczenie dopuszczalne:

 • zieleń urządzona;

 • place publiczne.

2. Tymczasowe zagospodarowanie:

place publiczne w ramach zorganizowanych, sezonowych, lokalnych imprez masowych, obiekty handlowe 

typu: kioski, namioty, budki oraz ogródki gastronomiczne w ramach zorganizowanej działalności sezonowej, okresowej za zgodą właściciela terenu, przy czym:

 • należy zgłosić do zaakceptowania przez władze miasta projekt zagospodarowania działki na czas działalności ze wskazaniem rozmieszczenia obiektów, dróg pieszych i dojazdów pożarowych oraz formy obiektów (gabaryty, wysokość, zadaszenie, użyte materiały, kolorystyka), a także sposób zorganizowania innych miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż istniejące w ramach przeznaczenia podstawowego;

 • należy uzgodnić ze wskazanym przedsiębiorstwem komunalnym sposób obsługi sanitarnej terenu oraz odbioru odpadów;

 • należy przedstawić sposób i termin likwidacji zagospodarowania.

Ustalenia dotyczące terenu 2US, którego podstawowym przeznaczeniem są usługi  sportu i rekreacji.

1. Przeznaczenie dopuszczalne:

lokalizację funkcji związanej z przeznaczeniem podstawowym w obiektach kubaturowych, handel,

gastronomia, zieleń urządzona.

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu związane przeznaczeniem dopuszczalnym:

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 35%;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 55%, przy czym obejmuje ona również terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;

3) program parkingowy – należy ustalić indywidualnie dla zamierzonego sposobu użytkowania, co najmniej pokrywające potrzeby użytkowników i zatrudnionych.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy związane z przeznaczeniem dopuszczalnym:

1) gabaryty zabudowy:

a) zaleca się stosowanie wyważonych, prostych brył o dostosowanych proporcjach (wraz z kształtem dachu) każdorazowo do istniejącego otoczenia;

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań, przy zachowaniu określonej niżej wysokości zabudowy;

2) wysokość zabudowy – nie więcej niż 1 kondygnacja i nie wyższa niż 5,0 m;

3) geometria dachu – dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań.

4. Tymczasowe zagospodarowanie:

 •  place publiczne w ramach zorganizowanych, sezonowych, lokalnych imprez masowych;

 • obiekty handlowe typu: kioski, namioty, budki w ramach zorganizowanej działalności sezonowej, okresowej.

Najważniejsze informacje:
– jeszcze w tym roku ma się zakończyć proces związany z koncepcją programową NOWEGO MOSTU na ODRZE, który ma powstać między Pomorskiem a Brodami i połączyć te miejscowości z Zieloną Górą, a także drogą S3. Budowa mostu ma zakończyć się do 2025 roku, co znacznie wpłynie na atrakcyjność i wartość terenu;
– dojazd drogą gminną;
– woda w drodze powiatowej oddalonej od nieruchomości około 370 metrów, obecnie istnieje możliwość zbudowania studni głębinowej;
– energia elektryczna z trafostacji znajdującej się w odległości 250 metrów między działką a drogą gminną, dojazdową;
– brak kanalizacji – możliwość zbudowania przydomowej oczyszczalni ścieków;
– w najbliższym sąsiedztwie zbiornik wodny, pola, lasy, zabudowa letniskowa i jednorodzinna oraz wiejska;
– piękna okolica, cisza, spokój, bliskość natury, wody oraz lasów.
– w odległości 26 km znajduje się Port Lotniczy Zielona Góra - Babimost.

W niedalekiej odległości znajdują się inne miejscowości i ośrodki turystyczne na przykład nad jeziorem Niesłysz (23 km), Łagów (44 km), Błędno (41 km), a także pole golfowe w Kalinowie (24 km). Dodatkowym atutem jest niska cena jak na tereny znajdujące się nad wodą, która wynosi tylko 50 zł m2.

 

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ DZIAŁKI

ORAZ SPRAWDZENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ W NASZYM DZIALE FINANSOWYM.

 

Paulina Zdanowicz

578-279-300

Niniejszy opis nieruchomości ma charakter informacyjny i nie stanowi on oferty w myśl przepisów art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego, a informacje w nim zawarte mogą ulec zmianie.


Ikona Lidera NieruchomościOferta laureata konkursu Lider Nieruchomości Otodom 2020

media

 • prąd
 • woda

dojazd

 • asfaltowy
 • nieutwardzony

okolica

 • las
 • jezioro
 • otwarty teren

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, Zielona Góra

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Skorecki Nieruchomości