Для України
Działka na sprzedaż
dolnośląskie
milicki
Grabownica
Grabownica_Gmina_Krośnice! Działki_W_Okolicy_Teren
Grabownica_Gmina_Krośnice! Działki_W_Okolicy_Teren

Grabownica_Gmina_Krośnice! Działki_W_Okolicy_Teren

149 000 zł
Grabownica, milicki, dolnośląskie

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
21 200 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Serdecznie polecam trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 21 200 m2, położone w obrębie Grabownica, woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Krośnice, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 96/3, 98/1, 98/2 AM 1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolami: MN26 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (część działki nr ew. 98/1) oraz R16 - tereny rolnicze.

Powierzchnia poszczególnych działek:

nr ew. 96/3 - 13 700 m2,
nr ew. 98/1 - 7 200 m2,
nr ew. 98/2 - 300 m2.

Nieruchomości położone we wschodniej części wsi Grabownica w gminie Krośnice. Działki niezagospodarowane, obecnie częściowo zadrzewione i zakrzewione. Dobrze skomunikowane z asfaltową drogą powiatową. Istnieje możliwość uzbrojenia działek w sieć elektroenergetyczną i wodociągową. Nieruchomości zlokalizowane w sąsiedztwie różnorodnej zabudowy, lasów oraz terenów zielonych.

Ustalenia planu dla przeznaczenia MN26:

„Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 15. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami MN1 do MN34, dla których obowiązują następujące rodzaje przeznaczenia:

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) dopuszczalne:
a) usługi podstawowe wbudowane w budynkach mieszkalnych, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,
b) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleń.

2. Ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;
2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz w odległości:
a) 8 m od linii rozgraniczającej terenów dróg zbiorczych KDZ, z wyjątkiem terenu MN33, dla którego ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej terenu drogi zbiorczej KDZ1,
b) 8 m od linii rozgraniczającej terenu drogi lokalnej KDL1,
c) 6 m od linii rozgraniczającej terenu drogi lokalnej KDL2,
d) 6 m od linii rozgraniczającej terenów dróg dojazdowych KDD,
e) 6 m od linii rozgraniczającej terenów dróg wewnętrznych KDW,
3) na terenie MN33 dopuszcza się sytuowanie budynków na działce budowlanej w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy ścianą bez okien i drzwi;
4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m oraz dwóch kondygnacji nadziemnych, to jest parter i poddasze użytkowe;
5) w zakresie kształtowania dachów:
a) obowiązuje stosowanie dachów o symetrycznie nachylonych połaciach dachowych dwuspadowych lub wielospadowych, z zastrzeżeniem ustaleń, o których mowa w § 7 pkt 1 lit. D,
b) kąt nachylenia połaci dachowych wynosi 35°÷45°,
c) dla budynków gospodarczych i garażowych o wysokości poniżej 4 m dopuszcza się dach płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia w przedziale 25°-45°,
d) w dachach stromych obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej, cementowej lub materiałów imitujących dachówkę w kolorze ceglastym i szarym, z zastrzeżeniem ustaleń, o których mowa w § 7 pkt 1 lit. E,
e) dopuszcza się odstępstwo od wymogów określonych w lit. a, b, dla wiat oraz elementów budynków takich jak: wykusze, lukarny, przekrycia tarasów, ganki i werandy;
6) szerokość elewacji frontowej budynków nie może przekroczyć 25 m;
7) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej wynosi 25%;
8) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej wynosi 0,5;
9) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej wynosi 0,01;
10) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 60% w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.”

CENA NIERUCHOMOŚCI: 149.000 zł - za trzy działki.

Bartosz Jankowski
Urbanestate

Tel.kom.: 790 799 968

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
woda
Dojazd
asfaltowy
Okolica
brak informacji

Mapa

Symulator kredytowy

Szacowana rata:917 zł / mies.
Wkład własny:29 800 zł (20%)
Okres spłaty:30 lat
Policz w kalkulatorze kredytówZobacz propozycje kredytów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Cezary Szewczak - ekspert finansowy

Porozmawiaj o symulacji z ekspertem finansowym, który może znaleźć korzystny kredyt i załatwić formalności.

Zamów rozmowę z Ekspertem

Więcej ogłoszeń od Urbanestate s.c. Bartosz Jankowski, Damian Rogowski

Kontakt