Logo
WróćGaraż na sprzedażmałopolskiewielickiWieliczkaGaraż, Wieliczka

Garaż, Wieliczka

50 704 zł
Wieliczka, wielicki, małopolskie
Garaż, Wieliczka

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
800 m²
Rynek:
wtórny

Opis

Syndyk Jakub Taborski masy upadłości sygn.akt VIII Gup 253/19 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych informuje o sprzedaży;

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/20 nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą nr: KR1I/00038579/2 złożona z działki nr 119 o pow. 0,04 ha oraz udział 1/2 nieruchomości gruntowej KR1I/00038582/6 złożonej z działki nr 121 o pow. 0,08 ha obręb Porąbka, powiat wielicki, województwo małopolskie.
Wartość rynkowa udziału działki nr 119 wynosi 2 030 zł ( dwa tysiące trzydzieści złotych)
Wartość rynkowa udziału działki nr 121 wynosi 48 675 zł ( czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych)

CENA ŁĄCZNA: 50 705 zł (Słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięć złotych)

Opis nieruchomości:

Lokalizacja i położenie: nieruchomość położona w strefie pośredniej miejscowości Rożnowa (południowo – wschodnia część miejscowości) w obszarze postrzeganym jako atrakcyjny dla zabudowy mieszkaniowej. Rożnowa jest miejscowością położoną w strefie centralnej gminy Wieliczka. Od południa graniczy z Pawlikowicami, od zachodu z Sierczą, od północy z Wieliczką, natomiast od wschodu graniczy z Mietniowem. Przez miejscowość prowadzi droga wojewódzka nr 964 stanowiąca główną arterię komunikacyjną. Nieruchomość położona w obszarze o korzystnym stopniu urbanizacji.


Sąsiedztwo i otoczenie: sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W otoczeniu nieruchomości brak jest obiektów handlowo – usługowych. Brak uciążliwości otoczenia dla realizowanej funkcji.


Dostęp do drogi publicznej:
zapewniony jest poprzez współwłasność w nieruchomości złożonej z działki nr 119 stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną o nawierzchni gruntowo – żwirowej.


Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: w bezpośrednim otoczeniu nieruchomości lub przez jej obszar przebiegają sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna (e), gazowa (g), wodociągowa (w), kanalizacyjna (k).


Możliwości inwestycyjne: Korzystne - kształt regularny – trapez prostokątny (szerokość: 19,00 m; długość boków: 39,00 i 42,00m). Teren z lekkim nachyleniem w kierunku północnym. Kształt, wielkość cechy geometryczne umożliwiają zagospodarowanie zgodnie z uwarunkowaniami planistycznymi.

_

Określa się następujące warunki sprzedaży:
- kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość ceny,
- wyznacza się wpłatę wadium jako instrumentu zabezpieczającego w kwocie 1 000 zł,
- cena wywoławcza jest równa oszacowanej wartości rynkowej nieruchomości sprzedaży.
- nie dopuszcza się sprzedaży przedmiotu poniżej ceny wywoławczej,
- walutą transakcji jest pieniądz polski,
- cała cena sprzedaży powinna zostać wpłacona przed przeniesieniem na nabywcę własności przedmiotu, a w przypadku finansowania zakupu z kredytu bankowego dopuszcza się uruchomienie kredytu po podpisaniu umowy przenoszącej własność,
- koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący,


Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

_
KONTAKT:
SYNDYK JAKUB TABORSKI
693 380 455
ul. Sądowa 4B, Chrzanów

Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.
Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie oferowanej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wraz z jego elementami jest własnością Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotu współpracującego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Mapa

Więcej ogłoszeń od PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI - CHRZANÓW