Logo
Wróć do listy
Lokal użytkowy na sprzedaż
wielkopolskie
Poznań
Jeżyce
Strzeszyn
Biskupińska
Garaż
Garaż

Garaż

18 750 zł
Poznań, Jeżyce, Strzeszyn, Biskupińska
625 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
30 m²
Rynek:
wtórny
Piętro:
parter

Opis


Syndyk Barbary i Pawła małżonków Szymkowiak sprzeda prawo użytkowania wieczystego budynku gospodarczego w zabudowie szeregowej przy ul.Biskupińskiej w Poznaniu, obecnie wykorzystywanego jako garaż (~30 m2).

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 37/1000 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w księdze wieczystej nr PO1P/00141719/7 o powierzchni 0,2469 ha.

Syndyk zaprasza do składania ofert na zakup w/w prawa w terminie do 14 grudnia 2021r. drogą pocztową na adres Piotr Kondek, ul.Śniadeckich 17/5, 60-773 Poznań, przy czym liczy sie data stempla pocztowego.

Cena minimalna to 18.750,- zł netto.

Nieoprocentowane wadium w wysokości 5.000,- zł należy wpłacić do dnia 14 grudnia 2021r. na rachunek syndyka o numerze 02 1020 4160 0000 2602 0244 2069 z dopiskiem "wadium-garaż".

Wybór najkorzystniejszej oferty przewiduje się w terminie do 31 grudnia 2021r.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczona na poczet ceny zakupu, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 14 dni od wybrania najkorzystniejszej oferty.

Cała cena winna być uiszczona nie później niż 7 dni przed zawarciem umowy sprzedaży, a termin aktu notarialnego przewidywany jest w ciągu 3 miesięcy od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, przy czym ostateczny termin zostanie ustalony przez syndyka.

Koszty sprzedaży ponosi w całości nabywca.

Umowa sprzedaży zostanie przygotowana przez notariusza wskazanego przez syndyka.

W razie braku wpłaty całości ceny w terminie na 7 dni przed zawarciem umowy sprzedaży, syndyk może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium wówczas przepada.

Dodatkowych informacji udziela syndyk drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie 502202999.

Kontakt:
Syndyk Piotr Kondek
tel: 502202999

przeznaczenie lokalu

  • usługowy

Mapa

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy