Logo
WróćDziałka na sprzedażmałopolskieoświęcimskiOświęcimul. Unii EuropejskiejDziałki pod magazyn, produkcję- NOWY TERMIN

Działki pod magazyn, produkcję- NOWY TERMIN

1 496 500 zł
ul. Unii Europejskiej, Oświęcim, oświęcimski, małopolskie
128 zł/m²
Działki pod magazyn, produkcję- NOWY TERMIN

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
11 704 m²
Typ działki:
pod inwestycję
Wymiary:
87x130
Ogrodzenie:
tak
Położenie:
miasto

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

Tomasz Paszek
Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2A
tel. 33 842 26 12

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 25.03.2021 o godzinie 13.00 sala nr 205 odbędzie się:

                                                      DRUGA    L I C Y T A C J A


prawo użytkowania wieczystego dz. nr 2653/176 o pow. 1,1704ha, obręb 0002 Dwory I, oraz prawa własności nieruchomości budynkowych - budynków magazynowych i przemysłowych o łącznej pow. zabudowy - 1972m2. Prawo użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r.

Działka nr 2653/176 o pow. 1,1704ha - jest zabudowana, ogrodzona - ogrodzenie z siatki, brama metalowa. Teren w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 87 x 130 m, teren płaski, w miejscach niezabudowanych widoczne utwardzenia z płyt i kamienia, niekoszona trawą, samosiejki drzew oraz drzewa. Widoczne także wykonane stopy fundamentowe. Na działce znajdują się 4 budynki, budynki murowane w większości z cegły. Budynki w złym stanie technicznym, z widocznymi uszkodzeniami ścian, okien, wyburzeniami. Nie użytkowane. Dokonano obmiaru pomieszczeń budynku głównego.

  • Budynek główny G-80 (nr ewidencyjny 2653/140;4), o pow. zabudowy 1578m2, wewnątrz - antresola i częściowo piętro. Za budynkiem w kierunku północnym - widoczne gruzy.
  • Budynek 2 (nr ewidencyjny 2653/140;1) o pow. zabudowy 290m2 - murowany, parterowy, magazynowy, z dachem dwuspadowym (zamknięty, nie udostępniony do oględzin wewnętrznych).
  •  Budynek 3 i 4 (nr ewidencyjny 2653/140;2 i 2653/140;3) o pow. zabudowy odpowiednio 66m2 i 38m2 - w bardzo złym stanie technicznym, murowany, z zawalonym dachem. Stan techniczno-użytkowy - budynki nie użytkowane, w większości zdewastowane, w bardzo złym stanie technicznym.

Dla nieruchomości prowadzona jest kw nr KR1E/00057415/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w OŚWIĘCIM

Właścicielem tej nieruchomości jest Skarb Państwa - Starosta Oświęcimski w użytkowaniu wieczystym co do całości na rzecz:(...)

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowane jest na kwotę 2 244 750,00 zł brutto ( kwota zawiera podatek VAT  w wysokości 23%)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 1 496 500,00 zł ( kwota zawiera podatek VAT  w wysokości 23%)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 224 475,00 zł, ( kwota zawiera podatek VAT  w wysokości 23%) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu w/w kwoty na konto komornika).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

media

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda

dojazd

  • asfaltowy

okolica

  • otwarty teren

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, Oświęcim

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.