Logo
ARTUS Nieruchomości

ARTUS Nieruchomości

Zobacz
Wróć
Lokal użytkowy na sprzedaż
wielkopolskie
złotowski
Złotów
BlękwitDziałki inwestycyjne (14 szt.)- Blękwit gm. Złotów
Działki inwestycyjne (14 szt.)- Blękwit gm. Złotów

Działki inwestycyjne (14 szt.)- Blękwit gm. Złotów

207 520 zł
Blękwit, Złotów, wielkopolskie
80 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
2594 m²
Przeznaczenie
Piętro
Umiejscowienie lokalu
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

Oferujemy do sprzedaży 12 działek stanowiących tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, położone w m. Blękwit gmina Złotów powiat Złotowski województwo Wielkopolskie.

10 działek, w tym nr 640/1 o pow. 2.616 m2, nr 640/2 o pow. 2.616 m2, nr 640/5 o pow. 2.804 m2, nr 640/6 o pow. 2.814 m2, nr 640/7 o pow. 2.811 m2, nr 640/8 o pow. 2.824 m2, nr 640/9 o pow. 2.807 m2, nr 640/12 o pow. 2.832 m2, nr 640/13 o pow. 2.808 m2, nr 640/17 o pow. 2.594 m2 wraz z drogami wewnętrznymi zlokalizowane są za firmą REK-SWED.

2 działki nr 114/4 o pow. 2.400 m2 i nr 114/5 o pow. 4.500 m2 zlokalizowane są za firmą HALSPAW.

Istnieje możliwość kupna kilku działek przylegających do siebie.

Przedmiotowy teren był objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXVIII.314.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 20.04.2017 r. (oznaczony symbolem P/U4 oraz P/U5), który został z przyczyn formalnych uchylony. Obecnie Urząd Gminy przystąpił do uchwalenia nowego planu, który ma zawierać te same warunki co poprzedni.

Ustalenia szczegółowe zapisane w Rozdziale 8 §10 w/w planu:
1. Na wszystkich terenach funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U1
– P/U5, ustala się:
1) przeznaczenie– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;
2) zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej;
3) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) intensywność zabudowy od 0,1 do 2,0,
b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10 %,
4) zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokość zabudowy do 20,0 m npt. do najwyższego punktu dachu,
b) wysokość obiektów i urządzeń technicznych, nie będących budynkiem, służących obsłudze budynków usługowych, obiektów produkcyjnych i magazynowych oraz kominów do 25,0 m npt.,
c) dach płaski o nachyleniu połaci dachowej do 15 st.lub dwuspadowy o nachyleniu połaci
dachowych do 35 st.,
d) dopuszcza się inne formy dachów, w tym wielospadowych oraz w formie płaszczyzn
i powłok prostoliniowych i krzywoliniowych;
5) możliwość wydzielenia działek o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 w celu realizacji
infrastruktury technicznej, pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdu;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

2. Na terenach P/U dopuszcza się realizację:
1) hangarów, portierni,obiektów administracyjnych, socjalno-technicznych, z zachowaniem warunków określonych w §10 ust. 1 pkt 4 niniejszego planu;
2) placów składowych;
3) obiektów małej architektury;
4) elementów i instalacji reklamowych o wysokości do 5,0 m npt.;
5) budynków gospodarczych i garażowych oraz wiat – jednak wyłącznie związanych z obsługą
obiektów usługowych, produkcyjnych i magazynowych, w szczególności stanowiących zaplecze magazynowo-sprzętowe, z zachowaniem warunków określonych w §10 ust. 1 pkt 4 niniejszego planu;
6) parkingów niezbędnych dla obsługi terenu, zgodnie z ustaleniami §9 pkt. 8 lit. a) niniejszego
planu;
7) stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości do 25,0 m npt.;
8) ogrodzeń pełnych i ażurowych;
9) wewnętrznych ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd do nieruchomości o szerokości nie mniejszej niż 4,0 m.

3. Zgodnie z rysunkiem planu, na terenach funkcjonalnych, występują strefy ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują ustalenia § 5 niniejszego planu.

4. Dla terenów funkcjonalnych P/U2, P/U3, P/U4 i P/U5 ustala się ograniczenie możliwości zabudowy w oznaczonym na rysunku planu pasie eksploatacyjnym napowietrznej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych.

5. Dla terenu funkcjonalnego P/U4 i P/U5 ustala się ograniczenie możliwości zabudowy
w oznaczonym na rysunku planu pasie eksploatacyjnym napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych.

Media: wodociąg w drodze, kanalizacja sanitarna -brak, prąd (SN) w drodze, gaz - w trakcie projektowania do m. Blękwit.

Działki położone w odległości ok. 150 m od zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 188 (Piła-Człuchów).

W miejscowości Blękwit znajduje się już wiele firm prod.-usług., PSB MRÓWKA, remiza strażacka, ... .

Odległość do miasta powiatowego Złotów ok. 2 km, do Piły ok. 26 km, do Poznania ok. 120 km,
do Bydgoszczy ok. 80 km, do Szczecina ok. 180 km.

CENA: 80 zł/m2

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ !

Powyższy opis ma charakter informacyjny
i nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego.
Dane mogą być aktualizowane.

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo:
Marcin Poznański (licencja nr 19281)

ARTUS Nieruchomości
ul. Konopnickiej 15A
77-400 Złotów
tel. 512 211 733
tel./fax (67) 349 19 19
e-mail:

*** OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ ***

Informacje dodatkowe

Rok budowy
brak informacji
Media
prąd, woda
Zabezpieczenia
brak informacji
Informacje dodatkowe
brak informacji

Mapa

Więcej ogłoszeń od ARTUS Nieruchomości