Logo
WróćDziałka na sprzedażdolnośląskiekłodzkiLesicaDziałka w lesie z możliwością zabudowy

Działka w lesie z możliwością zabudowy

205 000 zł
Lesica, kłodzki, dolnośląskie
Działka w lesie z możliwością zabudowy

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
11 600 m²
Ogrodzenie:
nie

Opis

Na sprzedaż nieruchomość których w naszym regionie jest niewiele.

Działka położona we wsi Lesica, z pięknym widokiem na okoliczne góry (Śnieżnik, Czarna Góra)
Nieruchomość graniczy bezpośrednio z lasem, jest również w dużej części przeznaczona pod zalesienie.
Jednak jest możliwość jej zabudowy, ponieważ 5 ar jest przeznaczone na cele mieszkaniowe.

Powierzchnia działki 11600 m2 (1,16 ha), numer 196
Działka nie uzbrojona. Do wykonania odwiert na studnię, szambo/oczyszczalnia, prąd (właściciel wystąpił już o warunki przyłącza).

Dokładny dojazd do działki i wyciąg z MPZP prezentujemy poniżej:

s://goo.gl/maps/Qggsefo8o7Cju6iD8

21. ZLp
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanych lasów i zadrzewień
2) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów,
3) dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe),

1. MN
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi komercyjne nieuciążliwe, usługi turystyki,
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
c) zieleń urządzona.
d) zabudowa zagrodowa – jako zabudowa istniejąca i rehabilitacja istniejących obiektów zagrodowych,
e) agroturystyka
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej zabudowy regionalnej,
c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
d) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,
b) w modernizowanych lub remontowanych budynkach należy zachować istniejącą wysokość,
c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60%
powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,
e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do
50°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza
się dachy płaskie i jednospadowe,
f) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5,

Pomagamy w uzyskaniu kredytów hipotecznych. TA USŁUGA CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.
Oferty kredytowe takie same jak bezpośrednio w banku: Alior Bank, BGŻ, BOŚ, BPH, BZ WBK, Deutsche Bank, Eurobank, Getin, ING, mBank, Millennium, Pekao, PKO BP.
Pomożemy wybrać najlepszą i najtańszą ofertę.
Zbadamy również twoją zdolność kredytową i wyliczymy ratę, napisz lub zadzwoń: 781-789-778 lub

Pośrednik odpowiedzialny za ofertę: B. Draczyńska, licencja 13978

Staramy się aby nasze opisy były jak najbardziej rzetelne. Jednak większość informacji uzyskujemy na podstawie oświadczeń sprzedających, dlatego też nie mogą być one podstawą do ewentualnych roszczeń. Przedstawiona propozycja nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny.

dojazd

  • utwardzony

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, kłodzki

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od AZ Nieruchomości Barbara Draczyńska