Logo
WróćDziałka na sprzedażśląskierybnickiKsiążeniceDziałka W Książenicach !!!

Działka W Książenicach !!!

120 000 zł
Książenice, rybnicki, śląskie
80 zł/m²
Działka W Książenicach !!!

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
1 500 m²
Typ działki:
budowlana
Wymiary:
30x50
Ogrodzenie:
nie

Opis


Przedstawiamy ofertę sprzedaży działki rolniczo - osadniczej z prawem do zabudowy, usytuowanej wśród niskiej zabudowy nowych domów jednorodzinnych i dziełek niezabudowanych, w Książenicach .

Do sprzedaży działki w 2, 3 i 4 linii zabudowy , o wymiarach : szerokość ok. 30 m i długość ok. 50 m. Front działki od wschodu.

Media takie jak woda i prąd w granicy działki.

Droga dojazdowa do działki uregulowana - droga gminna asfaltowa oraz droga wewnętrzna ( nie utwardzona) , współwłasność.

Nieruchomość gruntowa w trakcie podziału geodezyjnego ( termin zakończenia ok. 02.2021 rok), powierzchnia działki może trochę ulec zmianie . W sąsiedztwie posiadamy działki od 1500- 1750 m2 w cenach od 80 000- 125 000 zł.

już teraz możesz zarezerwować dla siebie miejsce na własne " M" !!!

Zgodnie z obowiązującym PZP:

1. Tereny rolniczo-osadnicze oznaczone symbolem RO, dla których w ramach przeznaczenia podstawowego ustala się :

1) adaptację rozbudowę, przebudowę oraz budowę obiektów mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych i składowych związanych z obsługą przylegających terenów rolnych,

2) adaptację, rozbudowę, przebudowę oraz budowę siedlisk specjalistycznych gospodarstw rolniczych /zbożowe, hodowlane, ogrodniczo - sadownicze/, których uciążliwość nie wykracza poza teren przeznaczony do ich realizacji,

3) realizację zabudowy zagrodowej.

2. Na terenach dopuszcza się:

1) uprawy polowe, pastwiska,

2) realizację przetwórni i hurtowni rolno-spożywczych, rzemiosła spożywczego o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki,

3) realizację obiektów handlu, gastronomii i rzemiosła służących obsłudze funkcji

podstawowej o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki,

4) realizację urządzeń melioracji wodnych, przeciwpowodziowych,

przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa,

5) realizację dróg dojazdowych służących obsłudze funkcji przedmiotowych terenów

6) lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Na terenach tych obowiązuje zakaz:

1) realizacji wszelkich obiektów budowlanych, oraz ich użytkowania, które są niezgodne z funkcją rolniczą strefy lub nie służą jej obsłudze,

2) realizacji baz, składowisk, wysypisk odpadów.

4. Na terenach obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1) maksymalna wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać 1,5 kondygnacji,

2) zabudowa mieszkaniowa powinna być kształtowana w nawiązaniu do otaczających obiektów i architektury regionalnej przy maksymalnej wysokości budynków mieszkalnych równej 2 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym;

zaleca się dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 30-40 ,

budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji.

3) ustala się minimalną wielkość działek równą 1 500 m

4) charakter dojazdu do zabudowy winien spełnić obowiązujące wymogi komunikacyjne, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej ,

5) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga możliwości zapewnienia

niezbędnych mediów z dopuszczeniem stosowania indywidualnego źródła ciepła oraz indywidualnego sposobu unieszkodliwiania

ścieków bytowych (w przypadku braku sieci kanalizacyjnej) zgodnego

z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska; obowiązuje zakaz

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ogrzewanie budynków za pomocą źródeł spełniających aktualne wymogi ochrony środowiska.

Piękna lokalizacja w sąsiedztwie lasu, odpowiednia dla osób ceniących cisze i spokój, Zapraszamy na prezentację!!!

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie !!!


Mieszko.my

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, rybnicki

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od L&M Nieruchomości