Bartosz Piwowarski Inwestycje w nieruchomości

Bartosz Piwowarski Inwestycje w nieruchomości

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
warmińsko-mazurskie
lidzbarski
Orneta
pl. Wolności
Działka przy Ratuszu w Ornecie pl. Woloności
Działka przy Ratuszu w Ornecie pl. Woloności

Działka przy Ratuszu w Ornecie pl. Woloności

360 000 zł
pl. Wolności , Orneta, lidzbarski
621 zł/m²

Opis

Działka w ścisłym sercu Starego Miasta przy placu Wolności (róg Świętego Jana) w Ornecie.

Teren o powierzchni 580 mkw. położony naprzeciw Orneckiego Ratusza, objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr XXXIX/210/05 oznaczony w planie jako 13 U/M.

Funkcja podstawowa:
usługi wraz z zabudową mieszkalną rozumiane jako funkcje uzupełniające się z preferencjami dla funkcji usługowej szczególnie położonej na parterze budynków. Usługi rozumiane jako usługi związane z obsługą mieszkańców i obsługą ruchu turystycznego w postaci pensjonatów, hoteli oraz usługi handlu i gastronomii, a także usługi z zakresu usług informacji i obsługi turystycznej.

Funkcja uzupełniająca:
zabudowa mieszkaniowa - zabudowa mieszkaniowa rozumiana jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna bądź jednorodzinna.

Funkcje wykluczone:
produkcja, rzemiosło uciążliwe, składy.

Ogólne zasady kształtowania zabudowy:
a) Obszar objęty kartą terenu znajduje się w strefie A – ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków:
- dla budynków i obszarów wpisanych do rejestru, zakresy prac budowlanych, remontowych, porządkowych, ewentualnej wycinki drzew winny być bezwzględnie uzgadniane z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem (dot. również najbliższego otoczenia); obiekty te zostały odpowiednio zaznaczone na załączniku nr 1 do uchwały i obowiązują przepisy określone w punkcie 2;
- należy istniejącą zabudowę poddać działaniom rehabilitacyjnym - dla obiektów określonych zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 jako obiekty o niskiej wartości architektonicznej przeznaczoną do rehabilitacji lub rewitalizacji, w momencie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego tzn. pozwolenia na budowę, rozbudowę lub modernizację obiektu; dla tych obiektów należy zastosować przepisy jak dla "budynku głównego – zabudowa projektowana" – pkt.3;
- dopuszcza się wprowadzenie uzupełnień zabudowy w postaci dobudowy i rozbudowy istniejących obiektów lub nowej zabudowy w postaci pierzejowej, dla tych obiektów należy zastosować przepisy jak dla "budynku głównego – zabudowa projektowana" – pkt.3;
- maksymalne pokrycie działki zabudową – 100% powierzchni ogólnej nieruchomości, dla wszystkich rodzajów obiektów; - dopuszcza się nowe podziały działek zgodnie z załącznikiem graficznym, na podstawie materiałów źródłowych dla obszarów z istniejącą zabudową; na podstawie badań archeologicznych na obszarach wolnych od zabudowy.

Bryła budynku głównego - zabudowa projektowana:
a) proporcje formy i jakość zabudowy oraz podziały na działki powinny nawiązywać do historycznych uwarunkowań zabudowy na tym obszarze, w oparciu o materiały źródłowe lub badania historyczne i archeologiczne na warunkach ustalonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
b) wysokość budynku i proporcje elewacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe jednocześnie, nie więcej niż sąsiednie budynki;
c) dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi: dla zabudowy zwartej - maksymalnie 11,0m, jednocześnie nie wyżej niż budynki sąsiednie; na tym terenie; dla zabudowy wolnostojącej – maksymalnie 9,0 m;
d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
e) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: max 0,50 m;
f) nachylenie dachu: minimalnie 400 , maksymalnie 450 ;
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawiązującej do form uwarunkowanych historycznie;
h) proporcje układu okien w elewacjach dostosować do zasad zawartych w materiałach źródłowych i w oparciu o uwarunkowania historycznej zabudowy,
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całego terenu w zbliżonym do siebie odcieniu jednego koloru; zaleca się wykonanie elementów dachu w kolorze zbliżonym do pokrycia ceramicznego; zalecany materiał – dachówki ceramiczne.

Link do pełnej treści uchwały:


Więcej ciekawych ofert na

Zapraszam serdecznie.

Marek Dulniawka
Specjalista ds. sprzedaży nieruchomości
Telefon 794-040-290

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Pracujemy także w innych godzinach, oraz w weekendy po uzgodnieniu, przynajmniej 3 dni wcześniej.

Nie odpowiadamy na zapytania o nieruchomości bez udostępnienia nr kontaktowego.

Jeżeli szukacie Państwo nieruchomości na Warmii i Mazurach prosimy o kontakt z naszym agentem.

Doradcy współpracujący z naszym biurem pomogą Państwu uzyskać najlepsze warunki kredytowe.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Dane w niej zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianie.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Mapa

Więcej ogłoszeń od Bartosz Piwowarski Inwestycje w nieruchomości

Kontakt