Logo
PS Broker Agencja Nieruchomości Paweł Szydłowski

PS Broker Agencja Nieruchomości Paweł Szydłowski

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
dolnośląskie
wołowski
Mojęcice
Lipowa
Działka przemysłowo-mieszkaniowa w Mojęcicach !
Działka przemysłowo-mieszkaniowa w Mojęcicach !

Działka przemysłowo-mieszkaniowa w Mojęcicach !

1 035 000 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
Lipowa, Mojęcice, wołowski, dolnośląskie
156 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
6625 m²
Typ działki
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Szanowni Państwo, PS Broker Agencja Nieruchomości ma zaszczyt zaprezentować Państwu niezabudowane działki z przeznaczeniem mieszkaniowo-przemysłowej o łącznej powierzchni 6625 m2 w Mojęcicach.


Działki objęte są MPZP:
345/4: 680 m2 - Przeznaczenie:
AG/4 - teren aktywności gospodarczych
MNR/45 - teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - nieprzekraczalna linia zabudowy
343/2 5411 m2 - Przeznaczenie:
AG/4 - teren aktywności gospodarczych
MNR/45 - teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - nieprzekraczalna linia zabudowy - stanowisko archeologiczne
343/4 534 m2- Przeznaczenie:
MNR/45 - teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - nieprzekraczalna linia zabudowy

MPZP:

MNR/(1-55) – przeznaczenie podstawowe- tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. 1) dopuszczalne kierunki przekształceń: zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej, agroturystycznej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) usługi nie wymagające wielokrotnego transportu dostawczego, b) urządzenia towarzyszące, c) zieleń urządzona; 3) zabrania się lokalizowania w granicach stwarzających zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 4) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, a)ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków mieszkalnych na dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe – maksymalna wysokość budynku od poziomu gruntu do kalenicy dachu na 12 m, b) obowiązuje stosowanie w przebudowywanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących, c) obowiązuje maksymalna wysokość nowo realizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % powierzchni ogrodzenia, d) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź żywopłotów, e) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 5) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki. 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki.
AG/(1-5) – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej. Dla terenów AG (aktywności gospodarczej) – w tym handel hurtowy i detaliczny o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej 2000 m2 obowiązuje: Uchwalony Strona 14 1) dopuszczalne funkcje uzupełniające: a) bazy, składy i magazyny, b) obiekty biurowe, c) obiekty rzemieślnicze, d) tereny obsługi komunikacyjnej, stacje obsługi i kontroli pojazdów; remontowe środków transportu, sprzętu budowlanego, komunalnego lub rolniczego, myjnie pojazdów, e) elementy reklamowe, f) zieleń urządzona, g) urządzenia towarzyszące; 2) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren; 3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 16m licząc od poziomu terenu (najniższego) do najwyższego punktu dachu, b) dopuszcza się lokalizacje wielko-kubaturowych obiektów produkcyjnych o nowoczesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich walorów architektonicznych, c) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną, d) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych; 4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach stanowiących własność inwestorów, służące obsłudze terenów na których są zlokalizowane oraz terenów sąsiednich; 5) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, 6) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni działki. 7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni działki.

Działki uzbrojona: prąd, woda, kanalizacja


Jeżeli chodzi o lokalizacje to działka znajduje się w Mojęcicach jest to wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim. Zaledwie 2 km od Wołowa i około 50 km od Wrocławia (niecałą godzinę jazdy autem). Dojazd do działki drogą utwardzoną około 100 m od głównej drogi .

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 k.c., a przedstawione dane mają charakter informacyjny
Serdecznie zapraszamy na prezentacje, PS Broker Agencja Nieruchomości

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
prąd, kanalizacja, woda
Dojazd
utwardzony
Okolica
brak informacji

Mapa

Więcej ogłoszeń od PS Broker Agencja Nieruchomości Paweł Szydłowski