Express House

Express House

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
wielkopolskie
poznański
Glinka Duchowna
Działka przemysłowa w Glince Duchownej k/Kostrzyna
Działka przemysłowa w Glince Duchownej k/Kostrzyna

Działka przemysłowa w Glince Duchownej k/Kostrzyna

4 950 000 zł
Glinka Duchowna, poznański, wielkopolskie
106 zł/m²

Obsługa zdalna

Film

Opis

*Działki pod AG * pod Centrum logistyczne* Kostrzyn /Glinka Duchowna* Obok DK 92 i S5 * 4,7 Ha*


Polecam na sprzedaż nieruchomość gruntową składająca się z dwóch działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 248/1 i 249/1 w kształcie zbliżonym do prostokąta, o powierzchni 46910 m2 położonych w Glince Duchownej gmina Kostrzyn Wlkp.

MPZP obowiązuje na obszarze o powierzchni 32700 m2.

Przeznaczenie w MPZP zgodnie z uchwałą nr VI/47/2007 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Glince
Duchownej, gm. Kostrzyn na terenie dz. nr 249/1 oraz części dz. nr 248/1.

- działka nr 249/1i część działki 248/1 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów symbol (P) oraz tereny publicznej drogi dojazdowej symbol (KDD)

Wysokość budynków:
- produkcyjnych, składowych, i magazynowych - nie może być wyższa niż dwie kondygnacje nadziemne i nie wyższa niż 12 m;
- usługowych - nie może być wyższa niż dwie kondygnacje nadziemne i nie wyższa niż 8m.
- na cele lokalizowania budynków można przeznaczyć nie więcej niż 50% powierzchni działek.
- na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej należy przeznaczyć nie mniej niż 20%" powierzchni działek.
- obsługa komunikacyjna terenów nastąpi z publicznej drogi dojazdowej KDD.
- Wymiary działki: front 169 m, tył 133 m, boki: 321, 314
- działka ogrodzona
- dojazd do nieruchomości jest możliwy poprzez istniejącą drogę dojazdową biegnącą równolegle do drogi krajowej nr 92 i posiadającej bezpośredni zjazd z tej drogi, o nawierzchni asfaltowej, ostatni odcinek drogi posiada nawierzchnię gruntową nieutwardzoną - ok. 150 m.
- dostępne media: sieć energetyczna (własna trafostacja). Istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej przebiegającej w głównej drodze. Gaz ziemny - gr E, 94 m3n/h - 300 metrów od przedmiotowej działki w drodze, prąd - 400 KW na napięciu 15kV (planowane 300 KW) - trafostacja na działce przedmiotowej, woda - z sieci obok w drodze
- dopuszcza się gromadzenie ścieków w atestowanych zbiornikach na ścieki

Przy lokalizowaniu obiektów należy uwzględnić przebieg dalekosiężnego rurociągu wysokiego ciśnieniado transportu ropy naftowej i usytuowanie urządzeń obslugujących rurociąg ze strefą bezpieczeństwa sięgającą 20 m z każdej strony rurociągów rnA 600 i rnA 800 licząc od ich osi.

Przez działkę nr 248/1 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.

Pozostała część działki nr 248/1 nie została objęta ww planem miejscowym.
Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostrzyn, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn nr XXX/239/2001 z dnia 3 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami, kierunkiem zagospodarowania przestrzennego ww. działki są tereny dużego biznesu bez prawa zabudowy mieszkaniowej (symbol G3) wraz z przebiegiem rurociągów naftowych wraz ze strefą bezpieczeństwa rurociągów naftowych

Otoczenie:

- zabudowa przemysłowa (po sąsiedzku Lech Fabrics, Chata Polska Magazyn, Mar-ol, Marathon International)
- dogodne położenie w drugiej linii od DK 92 (Świecko -Warszawa) oraz przy węźle drogowym S5 i niedaleko A2
- odległość od Poznania: 24 km.
- komunikacja miejska: linie autobusowe, PKP.

Przez gminę Kostrzyn przechodzi droga krajowa nr 92, droga ekspresowa S5 stanowiąca wschodnią obwodnicę Poznania oraz linia kolejowa nr 3, prowadząca od granicy polsko- niemieckiej w Frankfurcie nad Odrą przez Poznań i Warszawę następnie już jako linia kolejowa nr 2 do granicy polsko-białoruskiej w Terespolu.

Potencjał gospodarczy gminy tworzą dobrze rozwinięte średnie i małe przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlane oraz usługowe. W ostatnich latach w gminie zainwestowały duże firmy z kapitałem zagranicznym. Swoje centra logistyczne mają na terenie Kostrzyna m.in. Chata Polska, Biedronka, Jutrzenka i kilka innych.


Zapraszam do kontaktu.


Numer oferty: 848/4158/OGS


------ ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ ------

------ ZAPYTAJ NAS O NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE KREDYTOWE------

------ KUPUJ BEZPIECZNIE Z EXPRESS HOUSE ------

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Mapa

Więcej ogłoszeń od Express House

Kontakt