Idź do strony głównej
Działka na sprzedaż
wielkopolskie
poznański
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
Działka przemysłowa Tarnowo Podgórne Pozwolenie
Działka przemysłowa Tarnowo Podgórne Pozwolenie

Działka przemysłowa Tarnowo Podgórne Pozwolenie

1 399 000 zł
ul. Szumin, Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne, poznański, wielkopolskie
340 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
4117 m²
Typ działki
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Na sprzedaż działka nr 972/3 o pow. 4117 m2, położona w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szumin.

Teren pod planem miejscowym (2P/U)

Doskonała okazja inwestycyjna, działka z projektem i pozwoleniem na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową.

Plan miejscowy:

1) ustala się:
a) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub obiektów usługowych, z uwzględnieniem
pkt 3 lit. a-c oraz z zastrzeżeniem pkt 2,
b) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wskazanymi na rysunku planu,
c) lokalizację zieleni o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m w strefie wskazanej na rysunku planu,
z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c oraz zieleni wysokiej o charakterze krajobrazowym od strony ulicy Szumin,
d) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 70%,
e) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej,
f) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 2,8,
g) wysokość nie przekraczającą 129 m n.p.m. oraz nie większą niż:
- 20 m dla budynków,
- 30 m dla budowli, instalacji przemysłowych i urządzeń technologicznych,
h) dachy o dowolnej geometrii,
i) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację
infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne oraz w celu regulacji granic między sąsiadującymi
nieruchomościami, nie mniejszą niż 2000 m2,
j) nakaz zapewnienia na działce budowlanej miejsc parkingowych dla samochodów zgodnie z § 12 pkt 3-5,
k) dostęp do przyległej drogi publicznej lub do dróg publicznych zlokalizowanych poza granicami planu,
w tym poprzez drogi wewnętrzne, przy czym zakazuje się lokalizacji bezpośrednich zjazdów z położonej
poza granicami planu drogi krajowej nr 92,
2) zakazuje się lokalizacji:
a) funkcji, dla których zdefiniowane zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zgodnie
z przepisami odrębnymi,
b) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
c) miejsc postojowych w strefie zieleni, o której mowa w pkt 1 lit. c;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem terenów produkcyjnych, lub usługowych,
w tym: budowli i instalacji przemysłowych, urządzeń technologicznych, parkingów naziemnych,
wielopoziomowych lub podziemnych oraz łączników technologicznych,
b) kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia
środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne
oddziaływanie na stateczność gruntów;
c) stacji transformatorowych wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu lub wolno stojących
z uwzględnieniem

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
brak informacji
Media
prąd, gaz, kanalizacja, telefon, woda
Dojazd
asfaltowy
Okolica
otwarty teren

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od Capital Nieruchomości

Kontakt