Logo
Wróć
Działka na sprzedaż
lubelskie
łęczyński
Puchaczów
Działka przemysłowa, Puchaczów/Bogdanka, 1,5 ha.

Działka przemysłowa, Puchaczów/Bogdanka, 1,5 ha.

499 000 zł
Puchaczów, łęczyński, lubelskie
33 zł/m²
Działka przemysłowa, Puchaczów/Bogdanka, 1,5 ha.

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
15 000 m²
Wymiary:
120x 125 m

Opis


Posiadamy w swojej ofercie atrakcyjny grunt usługowy, stanowiący świetną inwestycję pod działalność produkcyjną.

Nieruchomość dostępna wyłącznie przez Alternatywne Biuro Nieruchomości mieści się w miejscowości Puchaczów (gm. Puchaczów), na terenie obszaru górniczego Puchaczów V.

Działka o wymiarach 125 m szerokości na 120 m długości, ma kształt rombu o całkowitej powierzchni 15000 mkw. Do nieruchomości prowadzi droga asfaltowa.

Oferowany grunt na sprzedaż położony jest przy dwóch głównych drogach wiodących do KWK “Bogdanka” S.A.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowią: betoniarnia, stacja paliw, szyb kopalni wraz z infrastrukturą dodatkową..

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego grunt został przeznaczony pod zakłady przemysłowe i urządzenia produkcji budowlanej (symbol P). jako:


 • tereny działalności produkcyjnej o niskiej i średniej intensywności zagospodarowania,

 • tereny działalności produkcyjnej związanej z wykorzystaniem zaplecza surowcowego obszaru węglowego.


Dodatkowe ustalenia:


 • wysokości noworealizowanych obiektów przemysłowych, jeśli nie jest uwarunkowana technologią produkcji, jako niskie lub średniowysokie,

 • wymóg utrzymania strefy uciążliwości w granicy własności oraz zapewnienia ilości miejsc parkingowych na poziomie 1 miejsce/3 zatrudnionych na 1 zmianie, jak również placu nawrotowego dla przewidywanego transportu samochodowego w granicach własnych posesji,

 • forma zabudowy – wolnostojąca,

 • realizacja nowych obiektów budowlanych możliwa jest w strefie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalną linią

 • wielkość powierzchni zabudowy do 70% powierzchni działki,

 • minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 20% powierzchni działki,

 • maksymalny pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia – ustala się na 15m, a maksymalną wysokość budynków ustala się na III kondygnacje nadziemne.


Na danym terenie dopuszcza się również:

-lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników, jak również usług komercyjnych, oraz innych urządzeń i obiektów związanych z funkcją podstawową,

-lokalizację urządzeń służących ochronie środowiska pod warunkiem, że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

-realizację obiektów urządzeń związanych z działalnością rzemieślniczą oraz inną działalnością gospodarczą,

-możliwość przekształceń własnościowych w obszarze wyznaczonym w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przy zapewnieniu właściwej obsługi komunikacyjnej poprzez sieć dróg wewnętrznych oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną,

-wewnętrzną wymianę funkcji lub przystosowania funkcji do wymagań rynku oraz tworzenia nowych form działalności z pogranicza produkcji i usług.

Dostępne media:


 • woda (w drodze)

 • prąd (w ulicy)

 • kanalizacja (do 50 m)


Nieruchomość jest atrakcyjnie położona pod względem komunikacyjnym. Dojazd do miasta Łęczna zajmuje zaledwie 12 minut.

Serdecznie zapraszam na prezentację oraz do kontaktu telefonicznego, podczas których chętnie udzielę wszelkich dodatkowych informacji.

Inne atrakcyjne działki znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biura

Opiekun oferty: Bartłomiej Pokrzywa

tel.: 603 626 691

e-mail:

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

Ikona Lidera NieruchomościOferta laureata konkursu Lider Nieruchomości Otodom 2020

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, łęczyński

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Alternatywne Biuro Nieruchomości Sp. z o.o.